"érkező" - Englanninkielinen käännös

HU

"érkező" englanniksi

EN
EN
HU

érkező {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "érkező"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianA költségvetés-emelést korlátozták, a tagállamok felől érkező erőteljes nyomásra.
The budget increase has been capped, after heavy pressure from Member States.
HungarianA hosszú zöld ormányból érkező hang elektronikus fordítókészüléken szűrődött át.
The voice from the long green snout spoke through an electronic translator.
HungarianAddig a hétvégéig, amíg a városba érkező küldöttek között volt Lester anyja.
Until the weekend when Lester's mother was one of the emissaries who came to town.
HungarianA gálya, elhagyva a kikötőt, ütemesen ringott a nyugat felől érkező hullámok hátán.
The carrack, leaving the harbour, rose and fell to long swells from the west.
HungarianEgy példát hadd mondjak a Szolidaritási Alapból érkező pénzzel kapcsolatban.
Just allow me to give you an example involving money from the Solidarity Fund.
HungarianMás szóval, ezeket a közösségi iparból érkező panaszokon alapulva kezdeményezik.
In other words, they are initiated on the basis of complaints from Community industry.
HungarianElsősorban a harmadik országokból érkező menekültek áttelepítésére gondolok.
I am thinking primarily of the resettlement of refugees from third countries.
HungarianEzenfelül a Bizottság kezeli majd a tagállamoktól érkező kétoldalú kölcsönöket is.
The Commission will also manage the bilateral loans from the Member States.
HungarianAz országainkba érkező bevándorlók hatalmas gazdasági erőforrást jelentenek.
Migrants who come to our countries are a considerable asset to our economies.
HungarianÖsszevetik a felhasználóktól érkező adatokat, és a láthatatlant láthatóvá teszik.
They have collated crowd-sourced data and rendered the invisible visible.
HungarianMikor a magból érkező sugárzás eléri a világainkat, sterilizálni fogja őket.
When the radiation from the Core reaches our worlds, it will sterilize them.
HungarianFülének csengését legyőzve igyekezett a folyosóról érkező hangokra figyelni.
He fought to overcome the ringing in his ears, to listen for sounds in the corridor.
HungarianA Moszkva fölé érkező műhold küldte szokásos Ott vagy, picinyem? hívójelét.
The satellite rolled over Moscow and sent down its Are you there, baby? call.
HungarianA vendégek puszta létszáma lehetetlenné tette minden egyes érkező tüzetes átvizsgálását.
The sheer volume of human traffic prevented intensive searching of every visitor.
HungarianAz Unió a harmadik országokból érkező közvetlen beruházások elsőszámú célpontja.
The Union is the main destination for third-country direct investments.
HungarianA hozzám érkező levelekben azt kérik, hogy a cseh hatóságok torolják ezt meg.
I get letters from citizens asking for the Czech authorities to retaliate.
HungarianAz itt lakók egy cseppet sem csodálkoztak a körükbe érkező gazdag lány láttán.
The occupants of the area were not all that surprised to see a rich girl in their midst.
HungarianAzt szeretnénk, ha ezen előírásoknak az USA-ból Európába érkező termékek is megfelelnének.
We also want these standards to be met by products supplied by the US to Europe.
HungarianE fejleményeket nem tudják ellensúlyozni a gazdasági szférából érkező kedvező hírek.
Developments like this cannot be balanced out by positive news in the economic sphere.
HungarianSzemélyesen választottam ki ezt a fajtát a Calafia nevű világról érkező harmatvizek közül.
This is my personal choice among the splendid grasswaters of the world Calafia.