"ápol" - Englanninkielinen käännös

HU

"ápol" englanniksi

HU ápol
volume_up
{verbi}

1. yleinen

ápol (myös: elver, vakar, kikészít, csáváz)
ápol (myös: ellát, tisztít, vakar, kefél)
ápol (myös: halad, ellát, gondoz, vár)
Itt egy szanitéc ápol egy sérült katonát a tábori kórház felé tartó helikopteren.
Here, a medical technician tends to a wounded soldier on the helicopter ride back to the field hospital.
Majd szerezzen érdemet azzal, hogy hajlékot ad, és hogy ápol engem.
She shall acquire merit in housing us, and specially in tending me.

2. "vkit"

ápol (myös: ellát, gondoz, kiszolgál, figyel)
volume_up
to attend {v.} (to sb)

3. Maatalous

ápol (myös: művel)

Esimerkkejä "ápol"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianNégy éve szolgál a bolgároknál, és nagyon jó kapcsolatot ápol a Dirzsavna Szigurnoszttal.
He's been there for four years, and he enjoys good relations with the Dirzhavna Sugurnost.
HungarianItt egy szanitéc ápol egy sérült katonát a tábori kórház felé tartó helikopteren.
Here, a medical technician tends to a wounded soldier on the helicopter ride back to the field hospital.
HungarianMajd szerezzen érdemet azzal, hogy hajlékot ad, és hogy ápol engem.
She shall acquire merit in housing us, and specially in tending me.
HungarianMexikó és az Európai Unió baráti viszonyt ápol és stratégiai partnerségi megállapodás van érvényben köztünk.
It is a friend of the European Union and we share a Strategic Partnership Agreement.
HungarianFranciaország hagyományosan régóta fennálló, jó kapcsolatokat ápol a közel-keleti kereszténységgel.
France has traditionally had a long-standing connection with Christians in the Near and Middle East.
HungarianAz EU például kereskedelmi kapcsolatokat ápol Pakisztánnal.
The EU has trade relations with Pakistan, for example.
HungarianA miniszterelnök úr jó kapcsolatokat ápol David Cameronnal.
He has a good relationship with David Cameron.
HungarianA moszkvai nagykövetségünk jogi attaséja jó kapcsolatokat ápol az orosz rendőrséggel felelte a nemzetbiztonsági tanácsadó.
The Legal Attaché at the embassy is well connected with the Russian police, the National Security Adviser offered.
HungarianA keresztények sok országban heves üldöztetésnek vannak kitéve, és ezek közül számos ország szoros kapcsolatokat ápol az Európai Unióval.
Christians suffer acute persecution in many countries, some of which have close contacts with the EU.
HungarianHadd jegyezzem meg, hogy az Európai Parlament és a malajziai parlament rendszeres és eredményes kapcsolatot ápol egymással.
I would like to point out that the European Parliament and the Malaysian Parliament enjoy regular and fruitful contact.
HungarianEmellett rendszeres kapcsolatot ápol a helyi és nemzetközi nem kormányzati szervezetekkel, melyek az emberi jogokkal és a demokráciával foglalkoznak.
It is also in regular contact with local and international NGOs dealing with human rights and democracy.
HungarianA keresztények sok országban heves üldöztetésnek vannak kitéve, és ezek közül számos ország szoros kapcsolatokat ápol az Európai Unióval.
Christians are still suffering acute persecution today in many countries, some of which have close contacts with the EU.
HungarianEgyébként Crystal ápol.
HungarianNem kellene az Európai Parlamentnek megnyitni ezeket az állásfoglalásokat olyan országok előtt, amelyekkel Európa baráti kapcsolatokat ápol?
Should the European Parliament not open these resolutions up to countries with which Europe does maintain cordial relations?
HungarianJó kapcsolatokat ápol a szomszédos országokkal, ami előfeltétele az uniós tagságról a jövőben folytatandó tárgyalások sikerének.
It has good relations with its neighbouring countries and, hence, good prerequisites for success in the forthcoming membership negotiations.
HungarianAz EU partneri kapcsolatokat ápol mindazokkal az országokkal, amelyek – régóta vagy újonnan – kulcsfontosságú szerepet játszanak a nemzetközi színtéren.
The EU maintains partnerships with all the world's key players – including new ones – each with their own world views and interests.
HungarianTudom, hogy ön meglehetősen szoros kapcsolatokat ápol a Stratford családdal, de nem gondolja, hogy Henry Stratford kapcsolatban állhat ezekkel a gyilkosságokkal?
I know of your close relationship with the Stratford family, but do you think Henry Stratford could be connected to these killings?
HungarianAz ápolás terhe gyakran a közeli családtagok vállát nyomja, Írországban például 50 000 ember ápol napi szinten demenciában szenvedő beteget.
The burden of care is often placed on the shoulders of close family members and in Ireland, 50 000 people care for people with dementia on a daily basis.
HungarianA bolgár tiszt már nyolc embert ölt meg saját kezűleg, és jó kapcsolatokat ápol a török alvilággal, ahonnan a merénylőt ki fogja választani.
The Bulgarian officer has personally killed eight men, and he has good contacts within the Turkish criminal community, from which he will select our assassin.
HungarianMindezek ellenére az EU és számos tagállama egyre szorosabb kapcsolatokat ápol Líbiával, és az Unió most még egy keretmegállapodás megkötéséről is tárgyal.
Nevertheless, the EU and several of its Member States have increasingly close relations with Libya, and the EU is now even negotiating this framework agreement.