"sloučeniny" - Englanninkielinen käännös

CS

"sloučeniny" englanniksi

volume_up
sloučeniny {feminiini mon.}

CS sloučeniny
volume_up
{feminiini monikko}

sloučeniny (myös: kombinace, složky, směsi)
Nicméně když jde o chemické sloučeniny, tak se věci mají docela jinak.
However, things are quite different when we are dealing with chemical compounds.
Například nestále organické sloučeniny jsou chemickými polutanty, které můžeme nalézt v našich školách, domovech a pracovištích.
For example, volatile organic compounds are chemical pollutants that are found in our schools, homes and workplaces.
Zjistili jsme, že organické sloučeniny z tohoto měsíce jsou ve skutečnosti mnohem složitější, než jsme napsali původně.
And we have found that the organic compounds coming from this moon are in fact more complex than we previously reported.