CS obtěžovat
volume_up
[obtěžuji] {verbi}

No one's really going to bother you."
Go bother Leonard Cohen."
Pokud by navíc symboly byly tak nedůležité, jak jejich odpůrci tvrdí, proč se obtěžovat s vystupováním proti nim?
Besides, if symbols were as marginal as their opponents say, then why bother to oppose them?
První věcí byla důležitost pravidel, podobná pravidla, jako ta, že se nesmíte přistěhovat a obtěžovat dosavadní obyvatele domu.
The first point was the importance of rules, like those rules that say you can't come in and disturb all the existing apartment holders.
obtěžovat (myös: otravovat)
Mnoho lidí to obtěžuje a jak již to zde bylo uvedeno, kromě alibi nepřinesl tento předpis žádné výsledky.
It annoys a lot of people and as has already been said, except for an alibi, it has produced no results.
Tady vidíte krevetu, jak obtěžuje tamtoho chudáka a on ji odpálkuje svým klepetem.
You can see this shrimp is harassing this poor little guy here, and he'll bat it away with his claw.
obtěžovat (myös: hádat se, otravovat, prát se, přít se)
obtěžovat (myös: obléhat)
obtěžovat (myös: otravovat, rýt, vyčítat)

Esimerkkejä "obtěžovat"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

CzechVážená paní předsedající, toto je soukromá záležitost skupiny PPE a nevidím důvod, proč by se s ním shromáždění mělo obtěžovat.
Mr President, this is a private matter for the EPP, and I do not see why the Assembly should be bored with it.
CzechKromě toho vyzýváme Nepál, aby přestal takto obtěžovat politické uprchlíky a zacházel s nimi vhodně - prostě aby dodržoval jejich práva.
Moreover, we call on Nepal to stop this harassment and ill-treatment of political refugees, and simply to respect their rights.
CzechPřebujelá byrokracie a nekonečný proud bezpečnostních opatření nepřispějí k vyšší bezpečnosti, ale budou jen obtěžovat pasažéry letecké dopravy.
Rampant bureaucracy and a never-ending stream of security measures will not contribute to security, but to inconvenience for air passengers.