"เกี่ยวเบ็ด" - Englanninkielinen käännös

TH

"เกี่ยวเบ็ด" englanniksi

TH เกี่ยวเบ็ด [kiobet] {verbi}

เกี่ยวเบ็ด
เกี่ยวเบ็ด (myös: จำคุก, เกี่ยวขอ)