"เกี่ยวเนื่อง" - Englanninkielinen käännös

TH

"เกี่ยวเนื่อง" englanniksi

TH เกี่ยวเนื่อง [kioneuang] {verbi}

เกี่ยวเนื่อง (myös: ลุ้น, ย้อมใจ, นิรมิต, เนรมิต)
เกี่ยวเนื่อง (myös: พัว, โยงใย, ติดกับ, เชื่อมต่อ)