"บังเกิด" - Englanninkielinen käännös

TH

"บังเกิด" englanniksi

บังเกิด [bangkoet] {v.}

TH บังเกิด [bangkoet] {verbi}

1. yleinen

บังเกิด (myös: คิดฝัน, คิด, กกนอน)

2. Lääketiede

บังเกิด

3. virallinen