"påminde" - Englanninkielinen käännös

DA

"påminde" englanniksi

DA påminde
volume_up
{verbi}

påminde (myös: minde om)
Endelig, hr. formand, vil jeg påminde om en tekst, som omfatter Kommissionens meddelelse.
Finally, Mr President, I would like to remind you of a text which is mentioned in the Commission communication.
Jeg synes, at det er vigtigt, at nogen skal kunne påminde Centralbankens Direktion om dens dødelighed.
I think it is essential that everyone should be in a position to remind the Central Bank's Executive Board of its mortality.
Jeg havde da lejlighed til at påminde Ministerrådet om, hvor vigtigt det er, at vi kan nå et positivt resultat.
There I had the opportunity to remind the Council of Ministers how important it is for use to achieve a positive result.

Esimerkkejä "påminde"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

DanishDog skulle I ikke agte ham for en Fjende men påminde ham som en Broder!
Yet count him not as an enemy, but admonish him as a brother!
DanishVi må med rette påminde om og støtte dette krav.
This demand must rightly be considered and supported.
DanishDerfor våger og kommer i Hu at jeg har ikke ophørt i tre År Nat og Dag at påminde hver enkelt med Tårer.
Therefore watch, and remember, that by the space of three years I ceased not to warn every one night and day with tears.
DanishDog har jeg for en Del tilskrevet eder noget dristigere for at påminde eder på Grund af den Nåde som er given mig fra Gud
Nevertheless, brethren, I have written the more boldly unto you in some sort, as putting you in mind, because of the grace that is given to me of God,
DanishDerfor vil jeg ikke forsømme altid at påminde eder om delte ihvorvel I vide det og ere befæstede i den Sandhed som er til Stede hos os.
Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though ye know them, and be established in the present truth.
Danishhvem vi forkynde idet vi påminde hvert Menneske og lære hvert Menneske med al Visdom for at vi kunne fremstille hvert Menneske som fuldkomment i Kristus;
Whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom; that we may present every man perfect in Christ Jesus:
DanishJeg vil gerne takke for ministerens svar, men jeg vil også påminde om, at der nu, statistisk set, er mere vold i Kosovo, end der var før NATO ' s bombardementer.
I thank the Minister for his response, but I would also like to point out that, statistically, there is now more violence in Kosovo than there was before the NATO bombing.
DanishLad Kristi Ord bo rigeligt iblandt eder så I med al Visdom lære og påminde hverandre med Salmer Lovsange og åndelige Viser idet I synge med Ynde i eders Hjerter for Gud.
Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord.
DanishHr. formand, det er muligvis hverken nyttigt eller politisk korrekt at påminde om, hvem der støttede talebanerne i begyndelsen, da talebanerne prøvede at få den magt, de har i dag i Afghanistan.
Mr President, maybe it is not useful or politically correct to point out who supported the Taliban at the start, when they were aiming to achieve the power that they now have in Afghanistan.
DanishHr. formand, ligesom andre kolleger afslutter jeg med at påminde om oversvømmelserne i Spanien og i Italien, som vi mener er forårsaget af klimaændringen, ligesom andre såkaldte naturkatastrofer.
In conclusion, Mr President, I, like other Members, will recall the floods in Spain and Italy, which seem to us, like other so-called natural disasters, to be an expression of climate change.