FI ympäröidä
volume_up
[ympäröin|ympäröinyt] {verbi}

ympäröidä
ympäröidä (myös: vaivata, kiusata, piirittää, saartaa)
ympäröidä
ympäröidä (myös: reunustaa, kehystää)
ympäröidä (myös: kiertää)
ympäröidä (myös: kääriä)
ympäröidä
ympäröidä
ympäröidä (myös: suojata, aidata)
ympäröidä (myös: saartaa)
ympäröidä
ympäröidä (myös: reunustaa)
Ympäröi kuvakkeet, jotka haluat valita, näkyviin tulevalla suorakulmiolla.
Surround the icons that you want to select with the rectangle that appears.
Ympäröi itsesi elävien metsien vaikuttavuudella tässä ilmaisessa Windows-teemassa.
Surround yourself with the living majesty of forests in this free theme for Windows.
Valtava rakennustyömaa ympäröi aluetta vielä vähintään 15 vuotta.
A colossal building site will surround the area for at least 15 years.
ympäröidä (myös: seppelöidä)

Esimerkkejä "ympäröidä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishMeidän ei pitäisi ympäröidä Eurooppaa muureilla.
We should not build walls around our continent.
FinnishMeidän tehtävämme on siis ympäröidä WTO sitä tukevilla sopimuksilla muilla aloilla, etenkin ympäristön alalla.
Our role is, therefore, to flank the WTO with other supporting agreements in other fields, notably the environmental field.