"ymmärrettävissä" - Englanninkielinen käännös

FI

"ymmärrettävissä" englanniksi

FI

ymmärrettävissä {adjektiivi}

volume_up
ymmärrettävissä (myös: saatavilla, avoin, saavutettavissa)
Annetaan federalistien ja eurorealistien esittää erilaiset visiomme Euroopasta yhdessä sellaisten perustuslakitekstiversioiden kanssa, jotka on kaikkien ymmärrettävissä.
Let federalists and Euro realists present our different visions for Europe, together with accessible editions of the Constitution wording.
Olen myös aiemmin ilmaissut huoleni helppotajuisen kielenkäytön tarpeellisuudesta ja siitä, ettei käytettäisi ammattislangia, jotta teksti olisi kaikkien ymmärrettävissä.
I have also expressed concern in the past about the use of simple language and not using jargon, so that it becomes accessible to everyone.

Esimerkkejä "ymmärrettävissä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMe tarvitsemme yhteisen vaalioikeuden, joka on selvä ja jokaisen ymmärrettävissä.
We need a system of universal suffrage which is clearly intelligible to everyone.
FinnishToinen asiani on paljon huonommin ymmärrettävissä, ja palaan siihen vielä pian.
The second point a great deal less understandable and I will return to it shortly.
FinnishSäästäjät ansaitsevat avointa tietoa, joka on helposti ymmärrettävissä ja saatavilla.
Savers deserve transparent information, which is easy to understand and available.
FinnishTällä kertaa menettelytapa ei ole kuitenkaan poliittisesti ymmärrettävissä.
However, what is hard to grasp politically in this case is the way this has happened.
FinnishSellaisten toimielinten pitää olla avoimia ja jokaisen kansalaisen ymmärrettävissä.
Such institutions must be open and understood by each and every citizen.
FinnishHiljaisuus oli lamaannuttava, koska se oli kaikkien selkeästi kuultavissa ja ymmärrettävissä.
The silence was as deafening as it was clear for all to hear and to understand.
FinnishNizzan sopimus on hädin tuskin ymmärrettävissä, saati sitten selitettävissä.
The Treaty of Nice is scarcely comprehensible, let alone explainable.
FinnishSe on monin osin tekstin kannalta selvempi ja helpommin ymmärrettävissä.
It presents many things in a way which is textually clearer and more easily understood.
FinnishJos nyt 0, 46 % todella olisi se, miltä näyttää, tämä pyrkimys keskittämiseen saattaisi olla ymmärrettävissä.
Now, if the level really were 0.46 %, this concentration could be understandable.
FinnishJoten maailmankaikkeuden alussa, uskomme, että se oli hyvin yksinkertainen ja ymmärrettävissä.
So, way back in the early times of the universe, we believe it was very simple and understandable.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, kysymys oli ehkä vaikeasti ymmärrettävissä, mutta esitän sen yksinkertaisemmin.
Madam President, maybe it was not understandable, but I shall make the question more simple.
FinnishOn totta, että tarvitsemme uusia laillisia puitteita, mutta niiden pitää olla ihmisten ymmärrettävissä.
It is true that we need new legal frameworks, but they must be ones that people can understand.
FinnishRistiriita on silmiinpistävä ja helposti ymmärrettävissä.
The contrast is striking, and it is not difficult to understand.
FinnishMyös siitä on tehty tarkistusehdotusten avulla käytännönläheisempi ja kansalaisille helpommin ymmärrettävissä oleva.
The amendments have also made this provision more practicable and realistic.
FinnishEnsinnäkin - tämä on vielä ymmärrettävissä - jään kaipaamaan täällä keskustelua elinikäisestä oppimisesta.
Firstly, and that is understandable in a way, I note the absence of a debate on lifelong learning.
FinnishJa se on vielä ymmärrettävissä, että tällä kaikella hyödytetään Turkkia, mutta pitäisikö vielä hyödyttää Kaliforniaa!
And if that is making profits for Turkey, then fair enough, but making profits for California!
FinnishNämä määritelmät ovat selkeitä ja helposti ymmärrettävissä.
FinnishEi ole ymmärrettävissä, että leikkopavut saavat ylittää sisärajat vapaasti, mutta ihmiset eivät.
It is surely illogical that beans can cross internal borders freely whilst people have less and less freedom of movement.
FinnishReach-asetuksen olisi oltava ymmärrettävissä maalaisjärjellä.
FinnishNäiden tsetseenipakolaisten kiivas ja taistelunhaluinen syytös on ymmärrettävissä historiallisesti ja poliittisesti.
The fierce, belligerent indictment of these Chechen refugees, can be put in an historical and political context.