"yllättävän" - Englanninkielinen käännös

FI

"yllättävän" englanniksi

FI yllättävän
volume_up
{adverbi}

yllättävän (myös: yllättäen, arvaamatta)
Etukäteiskatsaus raporttiin antaa viitteitä yllättävän yhtenäisestä työstä.
Advance sightings of that report suggest a surprisingly coherent piece of work.
He ovat siis yllättävän lähellä sitä luomuihannetta, johon täälläkin pyritään.
They are therefore surprisingly close to the organic ideal that we aspire to here.
Lisäksi maan talouskasvuaste on yllättävän hyvä eli 4 prosenttia.
It is also rather surprisingly still enjoying an economic growth rate of 4%.

Esimerkkejä "yllättävän"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishNäistä vaihtoehdoista valittaessa päätöksenteko tuntuu yllättävän helpolta!
If you put it like that, the decision we have to take is a very easy one!
FinnishKeksintö esittää ongelmaan uuden ja yllättävän käytäntöön sovellettavissa olevan ratkaisun.
Inventions are solutions that can be applied to a problem in a new and surprising way.
FinnishTästä ratkaisusta aiheutuisi kuitenkin yllättävän suuri ongelma.
However, this solution would raise a technical problem of some importance.
FinnishTämän lisäksi Latinalaiseen Amerikkaan liittyvä viittaus on mielestämme yllättävän heikko.
Finally, the reference to Latin America strikes us as very weak.
FinnishSe symbolisoi kaikkea mitä olemme ja kaikkea mitä voimme olla yllättävän uteliaana lajina.
It's the symbol of all that we are and all that we can be as an astonishingly inquisitive species.
FinnishYllättävän kuvamateriaalin avulla Derek Sivers selittää miten liikkeet oikeasti saavat alkunsa.
With help from some surprising footage, Derek Sivers explains how movements really get started.
Finnish(Naurua) Mutta heillä oli samalla yllättävän tarkat tiedot metsästä.
(Laughter) But at the same time they had a perspicacious knowledge of the forest that was astonishing.
FinnishSitä paitsi olen kotoisin maasta, joka koki yllättävän tappion, kuten muutkin täällä olevat jäsenet.
Furthermore, I am from a country which suffered an unexpected defeat, like other Members present.
FinnishPelkäänpä, että neuvoston tämänpäiväisen julkilausuman sävy on tyytyväinen ja komissiokin on yllättävän optimistinen.
I fear I detect an air of complacency in the Council’s statement today and surprising optimism from the Commission.
FinnishMielestäni työn tuloksena on syntynyt yllättävän hyvä ratkaisu.
The process for reaching a compromise has been very useful and speedy. However, like so many others, I endorse it with some reservations.
FinnishNyt odotamme Barroson toisen komission yllättävän meidät vankkumattomalla päättäväisyydellään viedä Euroopan unionia eteenpäin.
We now expect this 'Barroso II' Commission to surprise us with its unfailing determination to advance the European Union.
FinnishKomissiolta on juuri tullut tieto, jonka mukaan komission jäsen Vitorino ei pääse osallistumaan kyselytuntiin yllättävän esteen vuoksi.
The Commission has just informed us that, due to unforeseen circumstances, Mr Vitorino cannot attend Question Time.
FinnishYllättävän harvat kollegat ovat yhtyneet hänen näkemyksiinsä tänä aamuna.
I pick up particularly on Mr La Via's comments on the budget, which have been echoed by remarkably few colleagues this morning.
FinnishViimeinen huomio: saariasukkaiden lukumäärä on, kuten olen huomannut, yllättävän suuri Euroopan parlamentin jäsenten keskuudessa!
Let me just make one final comment. As far as I am aware, an astonishingly high number of Members of the European Parliament are themselves island residents.
FinnishAsuessaan ja työskennellessään meribiologina Malediiveilla Charles Anderson huomasi yllättävän sudenkorentovaelluksen aina tiettynä vuodenaikana.
While living and working as a marine biologist in Maldives, Charles Anderson noticed sudden explosions of dragonflies at certain times of year.
Finnish. - (SV) Mietinnössä on yllättävän paljon älykkäitä näkemyksiä, kun otetaan huomioon, että se on laadittu ulkoasioiden valiokunnassa.
in writing. - (SV) This report contains a surprising number of intelligent views considering the fact that it has come from the Committee on Foreign Affairs.
FinnishTämän yllättävän väitteen esittäjältä on ilmeisesti jäänyt huomaamatta, että Yhdistyneen kuningaskunnan ja Manner-Euroopan välillä kulkee raja.
It seems therefore to have escaped the attention of the author of this startling claim that the UK does have a frontier with the rest of the European continent.
FinnishUusmarkkinoija Amy Lockwood tarjoaa yllättävän vastauksen, joka kääntää perinteisen hyväntekeväisyyden mallin nurin.
But few people are using them. Why? "Reformed marketer" Amy Lockwood offers a surprising answer that upends a traditional model of philanthropy. (Some NSFW images.)
FinnishRyhmäni kannattaa ilmastonmuutosta koskevaa kolmenvälistä tarkistusta ja odottaa kiinnostuneena selvyyttä siitä, mitä maksumäärien yllättävän laskun takana on.
My group will support the tripartite amendment on climate change, and will wait with interest to find out what lies behind the surprising fall in the level of payments.
FinnishTämän yllättävän lausunnon voidaan tulkita enteilevän EU:n idänpolitiikan sävyn muuttumista hyvin myötäileväksi ja - uskallan väittää - jopa lepytteleväksi.
This is a surprising statement which may be interpreted as heralding a change in tone of the EU's eastern policy to a very acquiescent, and, I am not afraid to say it, appeasing tone.