"yllättäen" - Englanninkielinen käännös

FI

"yllättäen" englanniksi

FI yllättäen
volume_up
{adverbi}

yllättäen (myös: arvaamatta, yllättävän)
Yllättäen mitään selitystä vähennysten tällaiselle keskittämiselle ei ole annettu.
Surprisingly, no justification is given for concentrating the reductions in this way.
Ministerit tarjosivat yllättäen AKT-maiden ja EU:n yhteistä kantaa allekirjoitettavaksi.
Surprisingly, the ACP Council of Ministers produced an ACP/EU common position for signature.
Eurooppa-neuvoston ensimmäinen pysyvä puheenjohtaja päätti yllättäen kadota valitsemisensa jälkeen.
Surprisingly, the first permanent President of the European Council decided to disappear after his election.
For that matter, Selim' s expulsion does not come completely out of the blue.
EHEC-tapaus on syössyt vihannesviljelijät eksistentiaaliseen kriisin täysin yllättäen, vaikka he eivät ole itse tehneet mitään väärää.
The EHEC situation has thrust local vegetable growers into an existential crisis completely out of the blue and through no fault of their own.
yllättäen (myös: äkkiarvaamatta)

Esimerkkejä "yllättäen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishNämä ovat huonoja uutisia, mutta kenties yllättäen ne ovat myös hyviä uutisia.
This is bad news, but perhaps surprising to you, it's also part of the good news.
FinnishTällaisia maanjäristyksiä pystytään ennustamaan vain harvoin, ne tulevat yllättäen.
Only rarely can earthquakes such as this be predicted. They happen unexpectedly.
FinnishYllättäen öljyputki halkeaa, eikä Mazeikun jalostamo saa enää öljyä.
Suddenly an oil pipeline cracks, and oil no longer reaches the Mazeiku refinery.
FinnishHän joutui tänä iltana yllättäen palaamaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.
Unforeseen circumstances have forced him to return to the UK this evening.
FinnishEuroopan unionin sitoumukset näyttävät yllättäen olevan aavistuksen heikommalla puolella.
Suddenly the European Union's commitment looks a little on the weak side.
FinnishArvoisa komission jäsen, puhuitte yllättäen eurooppalaisista rajakiistoista.
Commissioner, you suddenly referred to 'European border disputes'.
FinnishVasta viime vuosina on yllättäen alettu kiinnittää uudelleen huomiota pienyrityksiin.
Only in the last few years has there been a surprising, renewed interest in small enterprises.
Finnish   Arvoisa puhemies, Valko-Venäjä nousi itsenäisen valtion asemaan yllättäen vuonna 1991.
   Madam President, Belarus unexpectedly woke up to statehood in 1991.
FinnishSiinä piilee pieni vaara, että ohjelmissa on yllättäen mukana nuorisolahkoja.
This runs the risk of our suddenly also having sects for young people included in the programme.
FinnishMuutaman iltatapaamisen jälkeen Hodorovsky siirrettiin yllättäen eristysselliin.
After several evening meetings, Mr Khodorkovsky was suddenly transferred to a special isolation cell.
FinnishKehotamme teitä pohtimaan omaa vastuutanne tästä umpikujasta, johon yllättäen jouduimme.
We call on you to reflect on your own responsibility for the impasse at which we found ourselves.
FinnishEhkä yllättäen kyse on Euroopan kansalaisista ja vallanpitäjistä.
Curiously enough, it is the people of Europe and the establishment.
FinnishKomissio on kuitenkin yllättäen ehdottanut tiukkoja rajoituksia kabotaasin käytölle.
Strikingly enough, though, the Commission has proposed to impose firm restraints on the scope for cabotage.
FinnishTällä tavoin Windows voi palauttaa kiintolevylle tallennetut tiedot, jos yllättäen tapahtuu virtakatkos.
That way, if a power failure occurs, Windows can restore your work from your hard disk.
FinnishMelko yllättäen myös Euroopan parlamentin liberaalidemokraattien ryhmä järjesti aiheesta seminaarin.
Quite suddenly, the Liberal Group in the European Parliament also held a seminar on this issue.
FinnishViimeiset rauhanneuvottelut katkesivat yllättäen seitsemän vuotta sitten tiikerien hyökkäykseen.
Seven years ago, the last peace negotiations were unexpectedly broken off by attacks by the Tigers.
FinnishYksikään tutkija ei pystynyt ennustamaan, että 2007, yllättäen, mikä saattoi tarkoittaa raja-arvon ylittämistä.
No scientist could predict that in 2007, suddenly, what could be crossing a threshold.
FinnishOn ymmärrettävää, että ammattiyhdistykset saattavat ajatella joutuneensa yllättäen keskelle Eläinten vallankumousta.
Trade unions might be forgiven for thinking that they are suddenly living on Animal Farm.
FinnishPidän myös erittäin tärkeänä sitä, että mainitsemieni ryhmien rahoitusta ei lopeteta yllättäen vuonna 2013.
I also think it is vital that funding does not suddenly stop in 2013 for all the groups I mentioned.
FinnishÄlä sammuta tietokonetta virtanäppäintä painamalla, sillä tällöin Windows joudutaan sammuttamaan yllättäen.
Avoid pressing and holding the power button because it usually forces Windows to shut down abruptly.