"ylöspäin" - Englanninkielinen käännös

FI

"ylöspäin" englanniksi

FI

ylöspäin {adverbi}

volume_up
ylöspäin (myös: osiin, ylös, palasiksi, murskaksi)
Lisäksi kehitysapupolitiikka pitää järjestää enemmän alhaalta ylöspäin.
Besides, aid policy must be formulated more from the bottom up.
Jäsenvaltioissa toimivien puolueiden on perustettava puolueet alhaalta ylöspäin.
Parties must be constructed from the bottom up by the parties in the Member States.
Siirrä valittu kohde Suosikit-kansion järjestäminen -valintaikkunan Suosikit-luettelossa ylöspäin
Move selected item up in the Favorites list in the Organize Favorites dialog box
ylöspäin
Kuin heittäisi omenan ylöspäin ja se nousisi yhä nopeammin.
That's like tossing an apple upward and it goes up faster and faster.
Direktiiviin ei ole sisällytetty mahdollisuutta yhdenmukaistamiseen ylöspäin.
The possibility for upward harmonisation has not been included.
Voit laajentaa tietoruudun napsauttamalla ruudun yläreunaa ja vetämällä sitä ylöspäin.
To do this, click the top edge of the details pane and then drag it upward.
ylöspäin
Kunkin pinon ylin kortti on kuvapuoli ylöspäin, muut ovat kuvapuoli alaspäin.
The top card in each column is face up, the rest are face down.

Esimerkkejä "ylöspäin"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

Finnishtarvittaessa ylöspäin seuraavaan kokonaislukuun) maiden edustavuusjärjestyksen
whole number where necessary, selected from the subsequent positions
FinnishHyväksynnän on kehityttävä alhaalta ylöspäin osana aluepolitiikkaa.
The acceptance has to develop from the bottom upwards as part of regional policy.
Finnishepävarmuustekijät aiheuttavat jonkin verran harhaisuutta ylöspäin.
euro area. The Governing Council also wishes to emphasise that potential output
FinnishYmpäristövaatimuksia ei pidä EU:ssa yhdenmukaistaa alas- vaan ylöspäin.
Environmental requirements within the EU must not be harmonised downwards, but upwards.
FinnishEuroopan tasolla on ryhdyttävä nopeasti toimiin alkoholiveron harmonisoimiseksi ylöspäin.
At European level we need to take urgent action to harmonise the tax on alcohol upwards.
FinnishMiksi olemme tilanteessa, jossa hinnat liikkuvat yleensä vain yhteen suuntaan eli ylöspäin?
Why do we have a situation in which prices generally only move in one direction, namely upwards?
FinnishHaluaisin vain tietää, kannatatteko vai vastustatteko yhdenmukaistamista ylöspäin EU:n tasolla.
I just wanted to know whether you were for or against upwards harmonisation at European level.
FinnishKansanterveysongelmamme ovat niin vakavat, että olemme jälleen pakotettuja nostamaan veroa ylöspäin.
Our public health problems are so serious that we are once again compelled to raise taxes.
FinnishSe pystyy tarkistamaan taloudellisia tarpeitaan ylöspäin pannakseen täytäntöön uutta toimivaltaansa.
It will be able to revise upwards its financial needs in order to implement its new powers.
FinnishOllessani täällä neljä vuotta sitten, kerroin tarinan muurahaisesta, joka kiipesi ruohonkortta ylöspäin.
When I was here four years ago, I told the story about an ant climbing a blade of grass.
FinnishJärjestelmän uudistamisessa tavoitteenamme on alhaalta ylöspäin suuntautuva lähestymistapa.
Our goal for the reform is a bottom-top approach.
FinnishTämä on perusteltavissa vain niin kauan, kun yhdenmukaistaminen suuntautuu ylöspäin, ei alaspäin, kuten ehdotettiin.
This is only justifiable so long as harmonisation is upwards and not downwards, as proposed.
FinnishArvioita tarkistetaan jatkuvasti ylöspäin Euroopassa, missä väestön keski-ikä nousee nopeasti.
This estimate is constantly being revised upwards in Europe, where the average age of the population is rising rapidly.
FinnishKomission jäsenestä ylöspäin, hyvä esittelijä, yksi virkamies voi tehdä kaksi asiaa samanaikaisesti!
Once civil servants reach the rank of Commissioner, Mrs Izquierdo Rojo, they acquire the ability to do two things at once!
FinnishHe kokevat tekevänsä uraa, koska he voivat nousta sissien sotilasorganisaation arvoasteikossa ylöspäin.
They have the feeling of having a career, because they can rise through the ranks of the guerrillas' military organisation.
FinnishVoit suurentaa kuvakäsikirjoituksen kokoa vetämällä kuvakäsikirjoituksen yläreunaa ylöspäin.
To undo one or more changes, on the toolbar, click the arrow next to Undo, and then click the change or changes that you want to undo.
Finnishvaatisi tämän oletuksen huomattavaa tarkistamista ylöspäin.
Finnish10:stä ylöspäin pidetään hyvin aktiivisina.
10 or greater are considered to be very active.
FinnishSiinä säännöksiä yhdenmukaistettiin ylöspäin.
It was a question of upwards harmonisation.
FinnishHallintotapa voidaan rakentaa tiili kerrallaan alhaalta ylöspäin, pohjakerroksesta, kansakunnistamme ja alueistamme ylöspäin.
Governance can only be built brick by brick from the bottom, from the ground floor, from our nations and regions.