"yksittäin" - Englanninkielinen käännös

FI

"yksittäin" englanniksi

volume_up
yksittäin {adv.}
FI

yksittäin {adverbi}

volume_up
yksittäin (myös: yksilöllisesti)
Eikö kaikkien kansallisten parlamenttien pidä hyväksyä kyseinen tuki yksittäin?
Is it not the case that national parliaments have to approve such aid individually?
En käy tarkistuksia läpi yksittäin, vaan keskityn tärkeimpiin kysymyksiin.
I will not go through them individually, but will concentrate on the key issues.
Euroopan maiden on joko yksittäin - kannattamani vaihtoehto - tai yhdessä suojeltava teollisuuttamme.
European countries must individually - my preference - or collectively protect our industries.
yksittäin (myös: yksitellen)

Esimerkkejä "yksittäin"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEikö kaikkien kansallisten parlamenttien pidä hyväksyä kyseinen tuki yksittäin?
Is it not the case that national parliaments have to approve such aid individually?
FinnishEn käy tarkistuksia läpi yksittäin, vaan keskityn tärkeimpiin kysymyksiin.
I will not go through them individually, but will concentrate on the key issues.
FinnishKomission käsitykset tarvitsevat kuitenkin yksittäin vielä selvittämistä ja keskustelua.
However, the details of the Commission's ideas still need to be clarified and discussed.
FinnishSen avulla lampaat voidaan jäljittää yksittäin alkuperätilalta ruhoiksi asti.
That gives us full traceability of sheep on an individual basis from the farm of origin to carcass.
FinnishEi voi pitää paikkaansa, ettei yksittäin pakattuja elintarvikkeita tarvitse merkitä.
It is unacceptable that loose foodstuffs need not be labelled.
FinnishTarkoitan paikkaamme maailmassa yksittäin jäsenvaltioina ja yhdessä Euroopan unionina.
I mean our place in the world separately, as nation states, and together, as the European Union.
FinnishTällaisia ovat yksittäin lueteltuina tarkistus 11 osittain, 12, 28, 31, 32 ja 36, 38-54 ja 56-62.
These are Amendments Nos 11 in part, 12, 28, 31, 32, 36, 38-54 and 56-62.
FinnishEuroopan maiden on joko yksittäin - kannattamani vaihtoehto - tai yhdessä suojeltava teollisuuttamme.
European countries must individually - my preference - or collectively protect our industries.
FinnishVoit valita henkilöt yksittäin ja määrittää kullekin henkilölle jakamisen oikeustason.
It allows you to select people on an individual basis and set the level of sharing permissions for each person.
FinnishSama koskee myös yksittäin pakattujen elintarvikkeiden merkitsemistä.
The same applies to the labelling of loose foodstuffs.
FinnishVoit valita henkilöt yksittäin ja määrittää kunkin henkilön jaetun resurssin käyttöoikeuksien tason.
It lets you select people on an individual basis and set the level of sharing permissions for each person.
FinnishOn aika lopettaa politiikanalojen tarkasteleminen yksittäin.
It is time to stop considering policies in isolation.
FinnishUseita tarkistuksia koskevien äänestysten "blokkaus" esti minua äänestämästä tarkistuksista yksittäin.
The 'blocking' of the votes on several amendments prevented me from voting separately on some amendments.
FinnishNäitä asioita olisi tarkasteltava yksittäin.
These matters should be considered on an individual basis.
FinnishToivottavasti tehdään viisaita päätöksiä, joilla vahvistetaan Euroopan unionia kokonaisuutena ja kutakin kansakuntaa yksittäin.
I hope wise decisions will be taken to strengthen Europe as a whole and each nation individually.
FinnishMeidän maamme ovat saaneet yhdessä takaisin rahapoliittisen itsenäisyyden, jonka ne ovat yksittäin tarkasteltuna menettäneet.
Together, our countries have regained the monetary sovereignty which they had each individually lost.
FinnishEn aio kommentoida tarkistuksia yksittäin.
I shall not comment on the amendments separately.
FinnishMeillä on tapana vastata kysymyksiin yksittäin.
FinnishMeidän pitäisi odottaa kunnes meillä on konkreettisia esimerkkejä, joista sitten voidaan keskustella parlamentissa yksittäin.
We should wait until we have specific proposals before us, which can then be discussed in detail by the House.
FinnishJäsenvaltiot ovat neuvotelleet kauan Yhdysvaltojen kanssa yksittäin ja tehneet kahdenvälisiä sopimuksia.
For a long time, the Member States have negotiated with the United States on an individual basis and concluded bilateral agreements.