"yhteydenpito" - Englanninkielinen käännös

FI

"yhteydenpito" englanniksi

FI yhteydenpito
volume_up
{substantiivi}

yhteydenpito (myös: viestintä, tiedonvälitys)
Voin vakuuttaa teille, että yhteydenpito välillämme ja yksikköjemme välillä on hyvin tiivistä.
I can assure you that the communication between us and between our services is very intense.
Jo nyt parlamentin jäsenten ja äänestäjien yhteydenpito jää varsin usein kovin ohueksi.
Communications between Parliament and the voters are already very often pretty tenuous.
Toiseksi, haluaisin tässä yhteydessä vielä painottaa, kuinka tärkeää on hyvä yhteydenpito nuoriin.
Secondly, I would just like to emphasise here how important it is to have good communication with young people.
yhteydenpito (myös: rakkaussuhde, yhteistyö, yhteyshenkilö)
volume_up
liaison {subst.}

Esimerkkejä "yhteydenpito"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishElämä on kiireistä ja yhteydenpito sukulaisiin ja ystäviin voi olla haasteellista.
Life gets busy, and staying close to family and friends can be a challenge.
FinnishTiedämme, ettei tämä yhteydenpito koskaan voi ratkaista aivan kaikkea.
We also know, however, that those contacts will never solve everything entirely.
FinnishJälkimmäisessä maassa yhteydenpito ihmisoikeusaktivistien kanssa on myös tärkeää.
The latter is another country where contact with human rights activists is also essential.
FinnishHaluaisin vakuuttaa kaikille, että lyhytkin yhteydenpito hänen kanssaan varmistaisi tämän.
I wish to reassure everybody, the briefest of contact with him would confirm this.
FinnishJo nyt parlamentin jäsenten ja äänestäjien yhteydenpito jää varsin usein kovin ohueksi.
Communications between Parliament and the voters are already very often pretty tenuous.
FinnishSähköpostin, jota kutsutaan myös e-mailiksi, avulla yhteydenpito muihin onnistuu helposti ja nopeasti.
E‑mail (short for electronic mail) is a convenient way to communicate with others.
FinnishVuodesta 1997 lähtien Euroopan unionin ja Valko-Venäjän välinen yhteydenpito on ollut hyvin vähäistä.
Since 1997, the European Union's relations with Belarus have been at a very low level.
FinnishSähköpostilla yhteydenpito muihin onnistuu helposti ja nopeasti.
E‑mail (short for electronic mail) is a fast and convenient way to communicate with others.
FinnishHallitusten välinen yhteydenpito on jonkin verran erilaista.
What is established between governments is of a rather different nature.
FinnishSe toivoo, että sellainen yhteydenpito auttaa lujittamaan demokratiaa ja oikeusvaltiota Algeriassa.
It hopes that such contacts will help strengthen democracy and the rule of law in Algeria.
FinnishJäsen Burke, yhteydenpito on luonnollisesti vaikeaa Morgan Tsvangirain tilanteen vuoksi.
In response to Mr Burke, it is clearly difficult to keep contact, given the lot that is Mr Tsvangirai's.
FinnishMolemmilta on evätty oikeus tavata miehiä, ja vangeilta on kielletty yhteydenpito perheisiinsä.
Both women had been denied permission to visit these men. The prisoners are allowed no contact with their families.
FinnishTämä avoimien ovien lähestymistapa vastaa sitä EU:n yleistä toimintatapaa, johon kuuluu rakentava yhteydenpito Kuubaan.
This open-door approach is consistent with the EU's overall policy of constructive engagement towards Cuba.
FinnishMielestäni paikalla olevien eurooppalaisten diplomaattien ja Euroopan parlamentin välinen yhteydenpito on hyvä asia.
I welcome the fact that there is contact between the European diplomats out there and the European Parliament.
FinnishYhteydenpito on tapahtunut tiiviissä yhteistyössä korkean edustajan ja YK:n pääsihteerin kanssa.
Throughout, these contacts have taken place in close collaboration with the High Representative and the General Secretary of the UN.
FinnishPäinvastoin tuntuu siltä, että vastapuolella eli rikollisilla yhteydenpito toimii näköjään aika hyvin.
On the other hand, it would appear that our adversaries, that is to say the criminals, are quite capable of keeping in contact.
FinnishYhteydenpito on jo nykyisellään hyvin vähäistä.
Relations are already on a very low level.
FinnishSen sijaan jäsenvaltioiden poliisiviranomaisten välillä yhteydenpito ja keskinäinen luottamus eivät toimi.
On the other hand, the police authorities in the Member States fail to maintain contact with each other and lack mutual trust.
FinnishYhteydenpito jäsenvaltioihin on kuitenkin paljastanut tietyn seikan, joka saattaa nähdäkseni aiheuttaa huolta.
However, there is a certain aspect that emerges from contact with the Member States that in my view may be cause for concern.
FinnishTiivis yhteydenpito jäsenvaltioihin on erittäin tärkeää, jotta ohjelmassamme edistytään, mutta sekään ei riitä.
This close contact with the Member States is crucial when it comes to making progress with our programme, but it is not enough.