"voittaa takaisin" - Englanninkielinen käännös

FI

"voittaa takaisin" englanniksi

FI voittaa takaisin
volume_up
{verbi}

voittaa takaisin

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "voittaa takaisin" englanniksi

voittaa verbi
takaisin adverbi
English
taata verbi

Esimerkkejä "voittaa takaisin"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishTeidän täytyy ponnistella, jotta voisitte voittaa parlamentin luottamuksen takaisin.
You must show commitment if you are to win back the confidence of Parliament.
FinnishSen on keksittävä vakavampia väitteitä, jos se haluaa voittaa ne takaisin.
It will have to come up with more serious arguments if it wants to win them back.
FinnishJos haluamme voittaa takaisin kansalaisten luottamuksen, meidän on selvitettävä asia.
If we want to regain public confidence, we need an explanation.
FinnishTällä tavoin on mahdollista hankkia uskottavuutta ja voittaa takaisin Euroopan kansalaisten luottamus.
This is how you earn the credibility and regain the trust of European citizens.
FinnishNykyään on tarpeen antaa raideliikenteelle keinoja voittaa takaisin potentiaalinen ja runsaslukuinen asiakaskunta.
Today we must give rail the means to regain a potentially large customer base.
FinnishEU:n on nyt enemmän kuin koskaan pidettävä lupauksensa, jos se haluaa voittaa takaisin kansalaistensa luottamuksen.
Now more than ever, Europe must keep its promises if it is going to regain people's trust.
FinnishViimeisenä asianani on, että haluan uskoa, että nyt on koittanut aika voittaa takaisin jäsenvaltioiden välinen luottamus.
The final point I have is that I really do believe that it is time to try to restore trust between the Member States.
FinnishJos aiomme voittaa takaisin kansalaisten luottamuksen, meidän on muutettava eurooppalaista politiikkaa ja sen suuntaa.
If we are to regain the public’s confidence, we have to bring about a change in direction and a change in European politics.
FinnishTällä sopimuksella voimme voittaa takaisin kadotetun alueen ja asettaa tulevaisuudessa satelliittiteknologialle omat eurooppalaiset normit.
With this agreement we can recover lost ground and lay down our own European standards for satellite technology in the future.
FinnishSWIFT-tapaus johtaa väestön yhä lisääntyvään euroskeptisyyteen, ja menetettyä luottamusta on vaikea voittaa takaisin.
The SWIFT case is leading to an increase in Euroscepticism in the population, and it will be difficult to win back the confidence that has been lost.
FinnishMeidän todella täytyy varmistaa, että kansalaisemme eivät menetä luottamustaan, ja voivat voittaa takaisin luottamuksen poliittisiin elimiin.
Indeed, we must ensure that our fellow citizens do not lose confidence, and can regain confidence, in the political institutions.
FinnishEmme voi kokonaan voittaa takaisin tätä aikaa, koska herra Hendersonin on lähdettävä ja meillä parlamentin jäsenillä on muita velvollisuuksia.
We shall be unable to recover all the time we have lost, because Mr Henderson has to leave, and we Members of this House have other commitments.
FinnishVain unohtamalla hetkeksi tämän lähestymistavan voimme antaa tilaa sosiaalisesti vastuulliselle yhteisölle ja voittaa takaisin kansalaistemme luottamuksen.
Only a break with this line of approach can open the door to a socially responsible Europe and enable us to win back the trust of our fellow citizens.
FinnishMe olemme täällä parlamentissa siitä yksimielisiä, että komission ehdottama vapaaehtoinen tunnistusjärjestelmä on väärä tie, jos aiomme voittaa kuluttajien luottamuksen takaisin.
We in the House are agreed that a voluntary labelling system as proposed by the Commission is the wrong way to restore consumer confidence.
FinnishKuluttajansuojan varmistamisen ohella todellinen haaste on voittaa takaisin kuluttajien luottamus ja varmistaa laadukkaiden elintarvikkeiden tuotanto heitä varten.
While ensuring consumer's protection the real challenge is to actually regain consumers' confidence and ensure a quality food production for their benefit.
FinnishHaluan tässä vain muistuttaa nautaeläinten rekisteröinnistä ja naudanlihan merkitsemisestä, joiden avulla loppujen lopuksi pitäisi myös voittaa takaisin kuluttajien luottamus.
Here I would just like to recall to Members' attention the cattle registration and beef labelling schemes, which are designed in the long run to win back consumer confidence.