"voitot" - Englanninkielinen käännös

FI

"voitot" englanniksi

EN

FI voitot
volume_up
{monikko}

voitot
volume_up
wins {mon.}

Esimerkkejä "voitot"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishYksityinen pääoma maksimoi voitot, jopa turvallisuustoimenpiteitä laiminlyömällä.
Private capital maximises profits, even at the cost of neglecting safety measures.
FinnishEdes mahdolliset voitot jalkapallossa eivät voi peittää todellista tilannetta.
Even potential victories in football cannot mask the reality of the situation.
FinnishMeidän on myös tarkasteltava, miten saamme maatalouden voitot suoraan markkinoilta.
We also must look at getting the returns for agriculture from the marketplace.
FinnishVoitot tulevat tekijälle, ulkoiset kustannukset jäävät muiden maksettaviksi.
The perpetrator makes the profit; external costs are left for others to pay.
FinnishSuuret voitot saivat epäilemättä vakavan riskianalyysin tuntumaan tylsältä.
No doubt the size of the profits that were rolling in blunted serious risk analysis.
FinnishSe pyrkii paikallistamaan ja takavarikoimaan rikollisesta toiminnasta saadut voitot.
It will set about locating and confiscating the profits made from criminal activities.
FinnishJotkut klinikat tekevät kymmenien miljoonien dollareiden voitot vuodessa.
Some of these clinics are pulling in tens of millions of dollars a year in business.
FinnishSe mitä USA ja Euroopan unioni yrittävät pelastaa ovat terästeollisuuden voitot.
What the USA and the ?U are doing their best to save are the profits of the steel industries.
FinnishMinusta vaikuttaa siltä, että saadut voitot ovat parhain kilpailukyvyn mittari.
It seems to me that profits are the best measure of competitiveness.
FinnishKahden vesillelaskurampin sulkeminen murskaisi nuo voitot ja saavutukset.
The closure of two slipways would destroy that gain and that achievement.
FinnishRikollisilta on evättävä voitot, jos haluamme saada nämä ongelmat hallintaan.
The criminals must be denied their profits if we are to bring these problems under control.
FinnishJos itälaajentuminen siirretään tulevaisuuteen, nämä voitot saatetaan menettää.
If enlargement is put on the back burner, such gains could be lost.
FinnishEi myöskään voida hyväksyä sitä, että voitot kuuluvat yksityisille ja tappiot valtiolle.
Neither can it be the case that 'profits are private and losses national'.
FinnishLasten turvallisuus on tärkeämpää kuin lyhyen aikavälin taloudelliset voitot.
Children's safety is more important than short-term economic gains.
FinnishNykyiset rangaistukset ja sakot ovat usein pienempiä kuin huijauksilla kerätyt voitot.
The penalties and fines incurred are often lower than the amounts collected in these scams.
FinnishMielestäni parhaimmat voitot ovat niitä, jotka rakentuvat hitaasti.
I think that the greatest victories are those that are achieved gradually.
FinnishSe tarkoittaa sitä, että suurten liikenneyhtiöiden voitot ovat kaikkein tärkein asia.
It means that the profits of major transport companies come first.
FinnishTämän alan petoksista saatavat voitot menevät suoraan järjestäytyneeseen rikollisuuteen.
The profit from this kind of fraud goes directly to organised crime.
FinnishViimeksi mainittuihin maihin tehtyjen investointien voitot virtaavat takaisin rikkaimpiin maihin.
The profits from investments in these countries flow back to the richest countries.
FinnishOlemme pelanneet USA:n sääntöjen mukaan, jotta suuryritykset voivat kerätä voitot.
We have played the game of the United States of America so that big business can reap the benefits.