"vitsaus" - Englanninkielinen käännös

FI

"vitsaus" englanniksi

FI vitsaus
volume_up
{substantiivi}

vitsaus (myös: piiska, maanvaiva, ruoska)
volume_up
scourge {subst.}
Doping on tunnustettu ja yleinen vitsaus nykyisessä kilpaurheilussa.
Doping is a recognised and widespread scourge of contemporary competitive sport.
Torjuntatoimistamme huolimatta tämä vitsaus jatkaa leviämistään ympäri maailmaa.
Despite our efforts, this scourge continues to spread throughout the world.
En myöskään pysty vastaamaan siihen, koska tämä vitsaus pystytään poistamaan.
Nor can I answer the question about when we will eradicate this scourge.
vitsaus (myös: jonkin pilaaja)
volume_up
blight {subst.}
Of course corruption acts as a destructive blight on Africa.
Naisiin kohdistuva väkivalta on kauhea vitsaus.
Violence against women is a terrible blight.
Se on ollut hirveä vitsaus yhdelle maailman kauneimmista maista, jossa asuu erittäin lahjakkaita ihmisiä.
It has been a terrible blight on one of the most beautiful countries in the world, with some of the most talented people.
vitsaus (myös: kirous, kulkutauti, rutto)
volume_up
plague {subst.}
Lentomelusta on siten tullut vitsaus yhä suuremmalle osalle ihmisistä.
Consequently, aircraft noise has become a plague to an increasing proportion of the population.
Köyhyys on kaikkialle vaikuttava vitsaus Euroopassa vuonna 2011.
Poverty is a systemic plague for Europe in 2011.
Samalla myös torjuttiin yritykset levittää kommunismin vitsaus muihin maihin.
By the same token, attempts to spread the Communist plague to other countries were also halted.
vitsaus (myös: kirous, kirosana)
volume_up
curse {subst.}
In food and water it is a curse.
Talouden kannalta väärennökset ovat kuitenkin todellinen vitsaus niin terveyden kuin kuluttajienkin kannalta.
From the economic viewpoint, however, counterfeiting is a veritable curse as much for health as for consumers.

Esimerkkejä "vitsaus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishPitkistä maksuajoista ja maksuviivästyksistä on muodostunut vitsaus liiketoiminnalle.
Excessive payment periods and late payments have become a nightmare for businesses.
FinnishTämä vitsaus koskettaa kaikkia maita, kaikkien hallitusten on toimittava.
This evil is afflicting all countries and every government must act.
FinnishYhdistynyttä kuningaskuntaa riivaa juuri se vitsaus, että säännöt näyttävät muuttuvan vähän väliä.
That is a grievance in the United Kingdom; that the rules seem constantly to be changing.
Finnish. - (DE) Tiedotusvälineiden keskittyminen on laajalle levinnyt vitsaus, joka on torjuttava.
in writing. - (DE) Concentration in the media is a widespread evil and must be combated.
FinnishSe on vitsausta paljon pahempi vitsaus.
NATO intervention is not a cure that is worse than the disease, it is a disease that is much worse than the disease.
FinnishMuukalaisvihasta on tullut mantereemme vitsaus.
Xenophobia has become an epidemic in our continent.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, kovien huumeiden käyttö on ympäri maailmaa levinnyt vitsaus, johon ei ole olemassa merkittävää parannuskeinoa.
Mr President, hard drug abuse is a worldwide disease for which there is no significant cure.
FinnishUnikon viljely ja huumetalous ovat edelleenkin yhteisöjemme vitsaus ja esteenä Afganistanin vakaudelle.
Poppy cultivation and the drug economy are still afflicting our communities and remain obstacles to Afghanistan’s stability.
FinnishTämä raaka hallitsija ja hänen korruptoituneen hallitusryhmänsä jäsenet ovat Pakistanin kansalle syövän kaltainen vitsaus.
This brutal individual, with his corrupt governing group of associates, is a cancerous infliction on the people of Pakistan.
FinnishVitsaus piilee kuitenkin yksityiskohdassa.
FinnishValitettavasti Euroopan "berlusconisaatio" etenee vauhdilla ja teidän komissionne myötä eturistiriidoista tulee eurooppalainen vitsaus.
Yet, alas, the Berlusconisation of Europe proceeds apace, and with your Commission conflict of interest becomes a European vice.
FinnishYhtiö ei ole valitettavasti tuonut viimeisten viidentoista vuoden aikana tuloja valtion kassaan, vaan siitä on tullut koko yhteiskunnan vitsaus.
Unfortunately, over the last decade and a half, instead of generating revenues to the treasury, it has turned into a canker for the whole society.
FinnishViime viikolla Islamabadissa tehty pommi-isku on jälleen kerran osoittanut, miten suuri vitsaus islamilainen terrorismi on naapurimaassa Pakistanissa.
The bomb attack in Islamabad last week has once again shown how much the neighbouring country of Pakistan is plagued by the problem of Islamic terrorism.
FinnishSe on sellaisten alueiden vitsaus, joilla ihmiset ja yhteisöt ovat heikoimmillaan: rikolliset löytävät yhteisön heikoimmat ja köyhimmät jäsenet ja hyökkäävät heidän kimppuunsa.
It preys on areas where people and communities are at their weakest; it senses the weakest and poorest members of society and attacks them.
FinnishSiksi pidimme SWIFT-sopimusta keskeisenä välineenä, jonka avulla poistaa terrorismin rahoituksen aiheuttama vitsaus ja suojella kansalaisia Atlantin molemmin puolin.
We therefore saw the SWIFT agreement as a vital tool to help excise the cancer of terrorist financing and to protect citizens on both sides of the Atlantic.
FinnishNuorten alkoholismi on vitsaus, jota vastaan meidän täytyy taistella, ja tässä tekstissä tuodaan hyvin esiin perheiden, kasvattajien, tuottajien ja jakelijoiden tehtävät.
It is true, we must combat the menace of alcoholism in young people, and this text successfully highlights the role that families, teachers, producers and retailers must play in this area.
FinnishEnsinnäkin olen tyytyväinen yhteiseen päätöslauselmaan, jolla pyritään ponnekkaasti ylläpitämään pakotteita raakalaista hallintoa vastaan, joka on Zimbabwelle pahimman sortin vitsaus.
First of all, I welcome the joint motion that seeks strongly to uphold the sanctions against the ruthless violence of the regime that is plaguing Zimbabwe in the worst possible way.
FinnishSukupuolten välinen epätasa-arvo ei ole kuitenkaan yksin köyhien maiden vitsaus: naisten osuus politiikassa ja liike-elämässä on hyvin alhainen myös Euroopan unionin jäsenvaltioissa.
However, gender inequality is not just something that exists in poor countries: the representation of women in politics and business is also very low in the Member States of the Union.