"vesiteitse" - Englanninkielinen käännös

FI

"vesiteitse" englanniksi

FI

vesiteitse {adverbi}

volume_up
vesiteitse

Esimerkkejä "vesiteitse"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNyt kaikki halki puoluepoliittisen kentän suhtautuvat myönteisesti vesiteitse tapahtuvien tavarakuljetusten uuteen tulemiseen.
Nowadays, everyone across the party-political boundaries welcomes the fact that the water-borne transport of goods is coming back into fashion.
FinnishTuotteen kuljettaminen vesiteitse tuottaa noin yhden prosentin siitä hiilidioksidista, joka syntyisi saman tuotteen kuljettamisesta saman matkan lentoteitse.
Transporting a product on water produces about one percent (1%) of the carbon dioxide that would be produced by carrying the same item the same distance by air.
Finnish- tarve yhdentää käytännön toimenpiteitä sellaisten fyysisten esteiden kehittymisen estämiseksi, jotka saattavat estää tai rajoittaa ankeriaiden vaeltamista vesiteitse,
- the need to integrate practical measures to combat the development of physical obstacles that may hinder or limit the migration of eel in waterways;
FinnishLopuksi totean olevani kiitollinen siitä, että jokiliikenteen tiedotuspalvelut auttavat vastaamaan huolenaiheisiini, jotka liittyvät vaarallisten aineiden kuljetukseen vesiteitse.
Finally, I am grateful that RIS will help to satisfy my concerns regarding the safety of waterway transport operations involving hazardous goods.