"veronkierto" - Englanninkielinen käännös

FI

"veronkierto" englanniksi

FI

veronkierto {substantiivi}

volume_up
veronkierto (myös: veropetos)
Veronkierto ja veropetos eivät tietenkään ole talous- ja finanssikriisin syyt.
Of course, tax evasion and tax fraud are not the causes of the economic and financial crisis.
Se on välttämätöntä, koska veronkierto ei ole mikään pikkurikos.
It is necessary because tax evasion is no mere peccadillo.
On tunnettua, että mitä korkeammat ovat verot, sitä houkuttelevammaksi tulee myös veronkierto.
We all know that, the higher the tax, the more attractive tax evasion becomes.
veronkierto (myös: verosuunnittelu)

Esimerkkejä "veronkierto"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishVeronkierto ja veropetos eivät tietenkään ole talous- ja finanssikriisin syyt.
Of course, tax evasion and tax fraud are not the causes of the economic and financial crisis.
FinnishOn tunnettua, että mitä korkeammat ovat verot, sitä houkuttelevammaksi tulee myös veronkierto.
We all know that, the higher the tax, the more attractive tax evasion becomes.
FinnishSe on välttämätöntä, koska veronkierto ei ole mikään pikkurikos.
It is necessary because tax evasion is no mere peccadillo.
FinnishVeronkierto ja veropetokset maksavat EU:n jäsenvaltioille arviolta 250 miljardia euroa vuodessa.
Tax evasion and fraud are currently estimated to cost EU Member States approximately EUR 250 billion a year.
FinnishSiis, riittääkö se, että laaditaan EU: n tason hankkeita, jotta estetään korkotuloihin kohdistuva veronkierto.
In other words, is it enough to take measures against tax evasion on interest income at EU level?
FinnishJos nostamme veroja, myös veronkierto lisääntyy.
If we increase tax, then we shall increase tax evasion.
FinnishNyt onneksi tämäkin on muuttumassa, mutta samanaikaisesti veronkierto rehottaa kautta maan ja maailman.
Now, thankfully, that too is changing, but at the same time, taxation evasion is rife throughout the country and throughout the world.
FinnishArvoisa puhemies, veronkierto ja veropetos ovat ikävä kyllä yhteisiä elementtejä kaikkien Euroopan valtioiden verojärjestelmissä.
Mr President, tax evasion and fraud are, unfortunately, common features of the tax systems of all European countries.
FinnishMuita tällaisia maita ovat esimerkiksi Pakistan, missä kuolemantuomion voi saada jumalanpilkasta, ja Kiina, missä perusteena voi olla veronkierto.
Others include Pakistan and China where, respectively, blasphemy and tax evasion are punishable by death.
FinnishViimeinen kysymys: veronkierto.
FinnishEuroopan unionissa veronkierto on, kuten tänään jo mainittiin, 2-2,5 prosentin luokkaa EU:n varoista, eli kaksi kertaa EU:n budjetin määrä.
In the European Union, tax evasion, already mentioned today, amounts to between 2% and 2.5% of EU wealth, which is to say double the EU budget.
Finnish. - (SV) Arvoisa puhemies, veronkierto ei ole suurin ongelmamme kun maailmantaloutta ravistellaan perusteitaan myöten.
on behalf of the IND/DEM Group. - (SV) Madam President, tax evasion is not our main problem when the world economy is being shaken to its foundations.
FinnishVeronkierto ja veropetokset syövät veropohjaa ja jättävät rehellisten kansalaisten ja yritysten maksettavaksi petosten tekijöiden välttämät verot.
Tax evasion and tax fraud eat away at the tax base and honest citizens and companies are left to foot the bill for the taxes that fraudsters avoid paying.
FinnishVeronkierto vaikuttaa vakavalla tavalla jäsenvaltioiden varoihin, loukkaa verotuksen tasapuolisuuden periaatetta ja vääristää kilpailua.
Tax evasion has serious consequences for the budgets of the Member States; it violates principles of equality in taxation and brings about distortions of competition.
FinnishTämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että meidän ei pitäisi aktiivisesti torjua veronkiertoa ja veropetosta, koska kaikenlainen veronkierto heikentää käsitystämme oikeudesta.
However, that is not to say that we should not actively fight tax evasion and tax fraud, because any tax evasion undermines our sense of justice.
FinnishMaailmanpankki arvioi vuonna 1995, että rahanpesuun liittyvässä toiminnassa oli kyse 300-500 miljardista Yhdysvaltain dollarista, eikä veronkierto vielä sisältynyt arvioon.
In 1995, the World Bank estimated that money laundering accounted for between USD 300 billion and USD 500 billion, not counting estimated tax evasion.
FinnishNäin ollen en periaatteessa lähdeverojärjestelmää, mutta haluan korostaa, että meidän on ryhdyttävä nykyistä painokkaampiin toimiin veronkierto-ongelmassa.
So in principle I am not opposed to the withholding tax, but I do want to put down the marker that we do need to do something more emphatic about the whole question of tax evasion.
Finnish. - (PT) Saksan rikos- ja verolakien perusteella veronkierto on rangaistavaa vain, jos veronmaksaja on tietoinen veronkierrosta ja tekee sen tahallisesti.
Under the German Criminal Code and Tax Code, the offence of tax evasion can only be punished if the taxpayer is aware that it is a case of tax evasion and does it intentionally.
FinnishSe on mukana järjestäytyneen rikollisuuden jokaisessa näkökulmassa: veronkierto, rahan väärentäminen, ihmiskauppa - ja huumekauppa tietysti, ovat sen tärkeimmät rahoituslähteet.
It is involved in every aspect of organised crime: tax evasion, counterfeiting money, trafficking of human beings - and the narcotics trade, of course, is one of its key sources of funding.
FinnishVeropetokset ja veronkierto aiheuttavat arviolta 200 miljardin euron menetykset joka vuosi - rikkaiden maiden veronmaksajilta ja kehittyvien maiden köyhimmiltä varastettua rahaa.
in writing. - Tax fraud and tax evasion result in an estimated EUR 200 billion being lost each year - money stolen from taxpayers in the rich world and the neediest in the developing world.