"veroaste" - Englanninkielinen käännös

FI

"veroaste" englanniksi

FI

veroaste {substantiivi}

volume_up
veroaste (myös: verokanta, veroprosentti)
Esimerkiksi kotimaassani alhaisempi veroaste on moninkertaistanut saadut verotulot.
In my own country, for example, the lower tax rate has meant a multiplication of the tax take.
Veropohja ja veroaste ovat jossain määrin toisistaan riippuvaisia riippuen yhtenäistetyn veropohjan laajuudesta sekä soveltamisalan ulkopuolelle jättämisistä ja vähennysten soveltamisalasta.
The tax base and tax rate are to some extent interrelated, depending on the breadth of the harmonised tax base and the scope of exclusions and deductibles.

Esimerkkejä "veroaste"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEsimerkiksi kotimaassani alhaisempi veroaste on moninkertaistanut saadut verotulot.
In my own country, for example, the lower tax rate has meant a multiplication of the tax take.
FinnishMiksi komissio hyökkää niitä maita vastaan, joilla on alhainen veroaste, alhainen työttömyys ja nopea talouskasvu?
Why is it that countries with low tax, low unemployment and high growth are being attacked by the Commission?
FinnishMaakohtaista tietoa (veroaste, veroviranomaisten yhteystiedot, verotuksellisen asuinpaikan määritelmä) on osoitteessa.
For country-specific information (tax rates, contact details for tax authorities, definitions of tax residence):
FinnishHenkilöverotuksen säännöt ja veroaste ovat kunkin EU-maan päätettävissä, kuitenkin niin, että yksilön oikeudet eivät vaarannu esimerkiksi ulkomaantyöskentelyn yhteydessä.
Personal tax rules and rates are matters for your national government – except where your cross-border rights are affected.
FinnishEnnakkoveron veroaste ei saisi kuitenkaan olla liian korkea, koska se vähentää muuten säästäväisyyttä ja aiheuttaa yritysten siirtymisiä Euroopan alueen ulkopuolelle.
However, the rate of deduction at source must not be so high that it discourages saving or results in relocations outside of Europe.
FinnishIrlannissa ajoneuvojen rekisteröintiveroa pidetään kansallisena verona, ja veroperusteet ja veroaste kuuluvat mielestämme kansalliseen toimivaltaan.
In Ireland we consider VRT to be a national tax and we consider the mix of taxation, the rate of taxation, to be a matter falling within national competence.
FinnishTiedämme, että yrityksemme investoivat Euroopan ulkopuolelle, koska nykyinen talousjärjestelmämme on niin byrokraattinen ja sen veroaste on korkea.
Today, we know that it is because our current economic system is so bureaucratic and often has very high taxation, that our companies invest outside the European Union.
FinnishVeropohja ja veroaste ovat jossain määrin toisistaan riippuvaisia riippuen yhtenäistetyn veropohjan laajuudesta sekä soveltamisalan ulkopuolelle jättämisistä ja vähennysten soveltamisalasta.
The tax base and tax rate are to some extent interrelated, depending on the breadth of the harmonised tax base and the scope of exclusions and deductibles.
FinnishOnko puheenjohtaja tietoinen siitä, että väitetty Ruotsin korkea veroaste on vain näennäistä, siksi että se johtuu siitä, että Ruotsissa on julkinen sosiaaliturvajärjestelmä?
Is he also aware of the fact that the apparently high tax level in Sweden is fictitious because it is the result of the fact that in Sweden there is a public social security system.
FinnishRanska ja Saksa tukevat innokkaasti tätä ajatusta, onhan näissä maissa korkea yritysverotus, ja ne odottavat kieli pitkällä, että kaikkien muiden veroaste saadaan niiden tasolle.
This idea is enthusiastically supported by France and Germany, two countries with higher corporate tax rates, which must be salivating at the idea of getting everybody else's rates up to their level.