"vastakkainasettelu" - Englanninkielinen käännös

FI

"vastakkainasettelu" englanniksi

FI vastakkainasettelu
volume_up
{substantiivi}

vastakkainasettelu (myös: selkkaus, yhteenotto)
Suuret vaatimukset ja poliittinen vastakkainasettelu eivät johda mihinkään.
Maximalism and political confrontation get us nowhere.
Vastakkainasettelu ei ole myöskään vaihtoehto.
Confrontation is not the solution either.
Tämän vuoksi olemme hyvin huolestuneita siitä, että Libanonin armeijan ja islamistikapinallisten vastakkainasettelu on jo levinnyt.
We are therefore deeply concerned that the confrontation between the Lebanese armed forces and the Islamist insurgents is there.

Esimerkkejä "vastakkainasettelu"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishLähi-idässä on tietysti ollut sota, ja vastakkainasettelu jatkuu edelleen.
There has of course been the war, and there is still conflict in the Middle East.
FinnishKristinuskon ja islaminuskon vastakkainasettelu on todella ongelmallinen asia.
Regarding the issue of Christianity versus Islam there is a major problem.
FinnishMolempien sukupuolten jyrkkä vastakkainasettelu vääristää kuitenkin todellisuutta.
Saying that the two sexes are like chalk and cheese, however, is a distortion of reality.
FinnishPeriaatteessa kumppanuuteen perustuva lähestymistapa on parempi kuin vastakkainasettelu.
In principle, an approach based on partnership is preferable to a confrontational one.
FinnishTämä vastakkainasettelu on tullut taas selvästi esiin autonrenkaita koskevassa keskustelussa.
This contrast was highlighted once again during the debate on car tyres.
FinnishStrategiaamme kuuluu tätä valtaa käytettäessä ennaltaehkäisy pikemminkin kuin vastakkainasettelu.
Our use of this power will be based on a strategy of prevention rather than a strategy of conflict.
FinnishOn syytä lopettaa tähän asti jatkunut sodan vastakkainasettelu.
We have to stop this monopoly of the bipolarisation of war.
Finnish   Arvoisa puhemies, tätä keskustelua ilmentää kahdenlaisen pessimistisen käsityksen vastakkainasettelu.
   Mr President, this debate has been a clash of two pessimisms.
FinnishVastakkainasettelu pk-yritykset vastaan isot pahat ylikansalliset on liioiteltu ja keinotekoinen.
That it would set the big, bad supranationals against SMEs has been exaggerated and is an artificial argument.
FinnishKyseessä ei ole joko-tai-vastakkainasettelu; televisio-ohjelmiin liittyy usein uusia palveluja ja päinvastoin.
It is not a case of either/or; television programmes often go hand in hand with new services and vice versa.
FinnishJoustavuus on avainkäsite, jonka tulee poistaa silminnähtävä vastakkainasettelu laajentamisen ja syventämisen välillä.
Flexibility is the key to eliminating the apparent opposition between consolidation and enlargement.
FinnishTämä vastakkainasettelu on vihdoin lopetettava,: kaupan ja järkevän tautipolitiikan on oltava mahdollista.
We must finally overcome this contradiction: the two things must be possible, trade and a sensible policy on the disease.
FinnishTuo vastakkainasettelu ei ole aito, se on enemmän korvien välissä kuin käytännön energiassa.
This is an illusion: it is something that is more in the mind than what is actually the case when it comes to practical attitudes to energy.
FinnishSota ja vastakkainasettelu kuitenkin jatkuvat.
FinnishLyhyesti sanoen vastakkainasettelu on ilmeinen.
FinnishOn korkea aika purkaa se vastakkainasettelu, joka uusiutuvan energian ja päästöttömän ydinvoiman välillä on.
It is high time we did away with the idea that renewable energy and emission-free nuclear power are somehow opposed to each other.
FinnishTämä vastakkainasettelu on ollut niin vahva, ettei ole onnistuttu saamaan aikaan molempien osapuolten hyväksymää kompromissia.
This contrast was so marked that it proved impossible to strike a compromise that was acceptable to both parties.
FinnishTämä vastakkainasettelu ei ole uusi asia.
An end must also be made to the contradiction between public health and communal agricultural policy.
FinnishMeidän on kuitenkin huomattava, että tälläkin alueella idän ja lännen välinen vastakkainasettelu on valitettavasti jättänyt jälkensä.
But we must not overlook that in this field too, unfortunately, the east-west conflict has left its traces behind.
FinnishLopuksi, vastakkainasettelu alkuperämaan ja vastanottavan maan välillä, joka tulee toistuvasti esiin tarkistuksissa.
Finally, there is the controversy over country of origin and country of destination, which comes up several times in the amendments.