"vastakkain" - Englanninkielinen käännös

FI

"vastakkain" englanniksi

FI

vastakkain {adjektiivi}

volume_up
vastakkain

Esimerkkejä "vastakkain"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishMeidän ei siis aina pitäisi asettaa Ranskaa ja Yhdysvaltoja vastakkain tässä asiassa.
That is why we should not always be setting France against the USA in the matter.
FinnishTämän toisen käsittelyn myötä joudumme vastakkain ääriliberaalin ylitarjonnan kanssa.
However, we are faced with an ultraliberal proposition at this second reading.
FinnishVerratkaa toisiinsa kantaamme ftalaatteihin ja tupakkaan ja asettakaa ne vastakkain.
Compare and contrast our position on phthalates with our position on tobacco.
FinnishJotkut ovat tänä iltana yrittäneet asettaa kaksi Euroopan mallia vastakkain.
This evening, some people have tried to set two models for Europe against each other.
FinnishMeidän mielestämme on hedelmätöntä asettaa heidän näkökantansa vastakkain.
We believe it is unproductive to set their points of view against each other.
FinnishTällaista pahuutta on sitä paitsi helpompi vastustaa, jos sen kanssa asettuu vastakkain.
They are also in a better position to resist these evils if they do encounter them.
FinnishOlemme joutuneet näiden ongelmien kanssa vastakkain, mutta kysymys onkin ratkaisuista.
These are the problems which are facing us, but what we need are solutions.
FinnishOllakseni rehellinen en usko, että on hyödyllistä asettaa näitä ratkaisuja vastakkain.
To be honest, I do not think it is helpful to pit these solutions against each other.
FinnishDemokratiaa ja vakautta ei voida asettaa vastakkain, koska kumpikin on välttämätöntä.
There is no choice between democracy and stability; both are imperative.
FinnishNäillä toimilla autetaan rakentamaan luottamusta vastakkain olevien ryhmien kesken.
These measures will help to build up trust between opposing factions.
FinnishTämä komissio on joutunut pahasti vastakkain huonon hallinnon perinnön kanssa.
This Commission is confronted with a harsh legacy of bad management.
FinnishMielestäni on kohtalokasta asettaa vastakkain eteläinen naapurialue ja itäinen naapurialue.
I find it fatal to oppose the Southern neighbourhood and the Eastern neighbourhood.
FinnishKaksi vastakkain olevaa ryhmää ryhtyivät yhdessä auttamaan Albaniaa pääsemään eteenpäin.
Two opposing groups have come together to help Albania to make progress.
FinnishJäsenvaltiot joutuvat vastakkain oman kaksinaamaisuutensa tulosten kanssa.
Member States are confronted with the outcome of their own duplicity.
FinnishSe merkitsee sitä, että olemme joutuneet hyvin voimakkaasti tämän ongelman kanssa vastakkain.
That means that we ourselves are dramatically confronted with that problem.
FinnishUskonnolliset ryhmät eivät ole kuitenkaan vastakkain pelkästään Intiassa.
India is not the only country where religious groups are pitted against one another, however.
FinnishVastakkain ovat, jos te niin haluatte, 2000-luku ja 1800-luku.
You could say, if you like, that the 21st century is confronting the 19th century.
FinnishMonet uskovat myös, että on mahdollista asettaa EU ja demokratia vastakkain.
Many people also believe that it is possible to play off Europe and democracy against one another.
FinnishViime aikoina Venäjä ja Eurooppa on yhä enemmän asetettu vastakkain.
In recent times, Russia and Europe have been increasingly set in opposition to one another.
FinnishEi aseteta sitä kuitenkaan vastakkain sen kanssa, mitä tapahtuu muissa valtioissa kuten Bahamassa.
But let us not play this off against what happens in other countries like the Bahamas.