"valtuuskunta" - Englanninkielinen käännös

FI

"valtuuskunta" englanniksi

FI valtuuskunta
volume_up
{substantiivi}

valtuuskunta (myös: toimeksianto, tehtävä, komitea, toimikunta)
Yhteisön valtuuskunnan on sitä vastoin oltava valtuuskunta, ei suurlähetystö.
The Commission delegation, on the other hand, must be a delegation and not an embassy.
Alueella on tällä hetkellä komission valtuuskunta, jonka tehtävänä on analysoida tarpeita.
A mission from the Commission is currently in the region to analyse what is needed.
Irlannin valtuuskunta äänestää puheenjohtaja Prodin ja komission puolesta.
The Irish delegation will vote for President Prodi and the Commission.
Yhteisön valtuuskunnan on sitä vastoin oltava valtuuskunta, ei suurlähetystö.
The Commission delegation, on the other hand, must be a delegation and not an embassy.
Parlamentin edustajien valtuuskunta kuului yhteisön valtuuskuntaan.
A delegation of representatives of the European Parliament was part of our Community delegation.
Kolmikantakokouksessa parlamentin valtuuskunta suostui luopumaan tästä tarkistuksesta.
At the trialogue meeting, Parliament’s delegation agreed to withdraw this amendment.
valtuuskunta
volume_up
delegacy {subst.}

Esimerkkejä "valtuuskunta"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishAmerikan lähettilään Holbrooken valtuuskunta ei ole vielä saanut mitään aikaan.
The mission by the American envoy Richard Holbrooke has so far been a failure.
FinnishMaailmanpankin valtuuskunta aikoo vierailla paikalla ja katsoa, mitä on tehtävissä.
A World Bank mission will be going there and we will have to see what can be done.
FinnishMyönteistä on, että Libyan tapauksessa kyseinen valtuuskunta on lähetetty.
It is to be welcomed that in the case of Libya, such a mission has been sent.
FinnishSiksi esitän kysymyksen: voitteko kuvitella, että sinne lähetettäisiin EU:n valtuuskunta?
Which is why I am asking if you would consider sending an EU mission to Chechnya.
FinnishOn törkeää esittää uhkauksia, ettei valtuuskunta ehkä voisikaan tehdä työtä rauhassa.
It is monstrous that the threat should be made that it might not be allowed to do so.
FinnishValtuuskunta on saapunut Strasbourgiin tutustumiskäynnille, ja se on erittäin tervetullut.
They have come to Strasbourg on a familiarisation visit. They are very welcome.
FinnishOlen kuullut, että Euroopan parlamentin valtuuskunta on jälleen vieraillut Moskovassa.
I have heard that a committee of the European Parliament has once again visited Moscow.
FinnishLakkautetaan valtuuskunta ja pannaan Iranin viranomaisille kova kovaa vastaan.
Scrap it and let us start talking tough with the Iranian authorities.
FinnishValtuuskunta havaitsi maassa useita vakavia rakenteellisia ja poliittisia epäkohtia.
It detected a number of serious constitution and political irregularities in the country.
FinnishVVD:n valtuuskunta Euroopan parlamentissa: Hans van Baalen, Jan Mulder ja Toine Manders.
The VVD Group in the European Parliament: Hans van Baalen, Jan Mulder and Toine Manders
FinnishHyvänä esimerkkinä tästä toimii hiljattain Jemeniin lähetetty eurooppalainen valtuuskunta.
A good example of this can be seen in the European mission recently deployed to Yemen.
FinnishValtuuskunta totesi Valko-Venäjällä olevan vakavia institutionaalisia ja poliittisia epäkohtia.
The mission noted serious constitutional and political dysfunctions in Bailers.
FinnishTätä silmällä pitäen IMF:n valtuuskunta saattaa vierailla Chişinăussa lähitulevaisuudessa.
With this in mind, an IMF mission may visit Chişinău in the near future.
FinnishMitä AKT-valtuuskunta sitten tekee, jos se ei oikealla hetkellä käy oikeanlaista keskustelua?
What is their responsibility, if not conducting the correct dialogue at the right time?
FinnishValtuuskunta tuli siihen tulokseen, että vaalit pidettiin demokraattisissa olosuhteissa.
It concluded that the elections were held in democratic conditions.
FinnishPalasin juuri suurten järvien alueelta, jonne unionin troikan valtuuskunta teki hyödyllisen vierailun.
I am just back from the Great Lakes region where we had a useful troika mission.
FinnishDiplomaattinen valtuuskunta vieraili puheenjohtajavaltion johdolla Lähi-idässä.
The presidency led a diplomatic mission in the Middle East.
FinnishTämä valtuuskunta palasi 12. toukokuuta tehtäväänsä suorittamatta Kigalista.
On 12 May, the UN mission returned empty-handed from Kigali.
FinnishKomission jäsen Ferrero-Waldner ja muut ovat kertoneet siitä, mitä valtuuskunta sai aikaan.
Ms Ferrero-Waldner and others mentioned what the mission achieved.
FinnishOlen pyytänyt kahdesti, että sinne lähetettäisiin ainakin valtuuskunta.
I have twice appealed at least for a mission to be sent there.