"valtuus" - Englanninkielinen käännös

FI

"valtuus" englanniksi

FI valtuus
volume_up
{substantiivi}

Direktiivillä ei vaikuteta kielteisesti lääkärin ja potilaan väliseen suhteeseen, ja palveluntarjoajan valtuus määrätä lääkkeitä pysyy selkeänä.
The doctor-patient relationship will not be adversely affected by the directive and the authority of the service provider to prescribe medicinal products remains clear.
Ensinnäkin neuvoston valtuus laatia suuntaviivoja samoin kuin 9 artiklaan sisältyvä yhteisöjen tuomioistuimen harjoittamaa valvontaa koskeva rajoitus olisi poistettava.
For a start, the Council's authority to draw up guidelines should be done away with, as, secondly, should Article 9's restriction on control by the Court of Justice.
volume_up
mandate {subst.}
Vihreiden kannalta vapaaehtoinen valtuus ilmastonmuutoksen alalla on myös hyvin myönteinen.
From a green point of view, the optional mandate in the area of climate change is also very positive.
The EIB's mandate expires in October.
Olen myös sitä mieltä, että olisi hyödyllistä ottaa käyttöön EIP:n valtuus tarjota luottoa Islannille, Valko-Venäjälle, Libyalle, Irakille ja Kambodžalle.
I also think it would be beneficial to activate the EIB mandate for providing credit to Iceland, Belarus, Libya, Iraq and Cambodia.

Esimerkkejä "valtuus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishSen pääasiallinen valtuus on tämänkaltaisten laitosten valvonta.
Its main power will be to supervise agencies of this kind.
FinnishHaluamme Euroopan, jossa jokaisella valtiolla on valtuus antaa sen omalla alueella noudatettavat säädökset ja valtuus varmistaa kaikin keinoin näiden lakien pitävyys.
We want a Europe in which each country is able to lay down laws for its own territory and use every means to uphold those laws.
FinnishEpäilen vieläkin sääntelykomitean tehokkuutta, varsinkin jos sille annetaan valtuus muuttaa melko tärkeitäkin kohtia direktiivissä, kuten Frouden lukuja.
I continue to have doubts about the effectiveness of a regulatory committee, particularly one empowered to alter quite important items of the directive such as Froude numbers.