"valtakirja" - Englanninkielinen käännös

FI

"valtakirja" englanniksi

FI valtakirja
volume_up
{substantiivi}

valtakirja (myös: valtuutus, suosituskirje)
Tässä meillä on mielestäni hyvä valtakirja.
I believe that we have some good credentials there.
valtakirja (myös: lupakirja, patentti)
volume_up
license {subst.}
valtakirja (myös: valtuus, valtuutus, mandaatti, toimikausi)
volume_up
mandate {subst.}
Meillä Euroopan parlamentin jäsenillä on valtakirja, määräaikainen valtuutus, jota ei voida kumota mielivaltaisen kansallisen päätöksen nojalla.
We MEPs have a mandate, a fixed-term mandate that cannot be interrupted by means of an arbitrary national decision.
valtakirja (myös: valtuutus)
valtakirja (myös: asiamies, valtuutettu, edustaja, valtuutus)
volume_up
proxy {subst.}
valtakirja (myös: todistus, valtuutus, määräys, suojelija)
volume_up
warrant {subst.}

Esimerkkejä "valtakirja"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishSe ei ole myöskään mikään avoin valtakirja, joka annetaan kaikkein köyhimmille valtioille ja alueille.
Nor is it a blank cheque to be sent to the poorest countries and regions.
FinnishAvoin valtakirja voidaan antaa hätätilanteessa, jos antaja tuntee vastaanottajan erittäin hyvin.
A cheque of this kind can be issued in an emergency, if the signatory knows the recipient very well.
Finnish   Arvoisa puhemies, avoin valtakirja on sellainen, että valtakirjan haltija voi päättää valtuuksistaan.
   Mr President, a blank cheque is a cheque on which the recipient writes the amount concerned.
FinnishTämä ei ole mikään avoin valtakirja, vaan luottamuksenosoitus teitä kohtaan eteenpäin menevän Euroopan puolesta.
This is not a blank cheque but a move of confidence in you, in a Europe which must forge ahead.
FinnishSopimus ei ole avoin valtakirja tekijänoikeuksien haltijoille.
It is not a blank cheque for copyright holders.
FinnishDirektiivin muotoileminen tällä tavoin ei tarkoita, että maanviljelijöille ja metsänhoitajille annettaisiin avoin valtakirja saastuttaa.
To frame the directive in these terms is not to give farmers and foresters .
FinnishToisin sanoen meillä on edessämme tilanne, jossa tälle häpeälliselle hankkeelle annetaan avoin valtakirja rahojen käyttöön.
In other words, we are seeing the beginning of an open-cheque-book situation for this shameful project.
FinnishTässä meillä on mielestäni hyvä valtakirja.
I believe that we have some good credentials there.
FinnishLuottamuksemme ei ole avoin valtakirja, vaan useiden parlamentin jäsenten tarjous rakentavasta yhteistyöstä.
Our vote of confidence is no blank cheque but an offer of constructive co-operation from many Members of this Chamber.
FinnishKyseessä ei kuitenkaan ole avoin valtakirja.
However, it is anything but a blank cheque.
FinnishTämä ei ole avoin valtakirja hoitoturismille, vaan näin vahvistetaan Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten nykyiset oikeudet.
This is not a blank cheque for health tourism; it is the establishment of current UK rights for its citizens.
FinnishPuoltava äänemme ei ole avoin valtakirja.
FinnishMinusta näyttää siltä, että meitä pyydetään antamaan avoin valtakirja monikansallisten yhtiöiden eduntavoittelulle farmasian alalla.
It seems to me we are being asked to give carte blanche to multinationals' profit motive in the pharmaceutical sector.
FinnishSe ei siis ole mikään avoin valtakirja.
FinnishMeidän ei pidä missään olosuhteissa antaa sellaista vaikutelmaa, että Turkilla olisi avoin valtakirja neuvotella ja että se voisi laatia oman asialistansa.
We must not, under any circumstances, give the impression that Turkey can negotiate '' and have its own agenda.
FinnishJäsen Van Orden, voin hyväksyä sen vain, jos teillä on lordi Bethellin laatima valtakirja, joka oikeuttaa teidät antamaan lausuntoja hänen puolestaan.
Mr Van Orden, I cannot allow you to make statements on behalf of Lord Bethell unless you have written authorisation from him.
FinnishNäin ollen olisi yksinkertaisesti suhteetonta antaa avoin valtakirja jäsenvaltioille, jotta ne voisivat potilasvirtoja valvoessaan estää potilaiden liikkumisen.
Therefore, it would be simply disproportionate to give carte blanche to Member States to take measures to refuse patients in order to control inflows.
FinnishMetaforaa käyttäen totean, että meidän on uudistettava puheenjohtaja Barroson luottamuksen avoin valtakirja, mutta meidän on seurattava tarkasti, mitä hän tekee sillä.
To use a metaphor, Mr Barroso’s blank cheque of confidence should be renewed, but we must also pay close attention to what he does with this cheque.
Finnish(DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, demokratiassa hyväksyntä ei ole koskaan avoin valtakirja.
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, in a democracy, an approval is never a carte blanche, it is always a credit of trust that first needs to be justified.
FinnishMiten voidaan antaa saastuttajille ikään kuin avoin valtakirja hyväksymällä se, että luvanhaltijat ja parhainta nykyistä tekniikkaa käyttävät vapautetaan täysin vastuusta?
How can we somehow issue blank licences to polluters, accepting the complete exemption of those who hold licences or respect the current state of the art?