"valmistautua" - Englanninkielinen käännös

FI

"valmistautua" englanniksi

FI valmistautua
volume_up
[valmistaudun|valmistautunut] {verbi}

Saavatko niiden hauraat taloudet tilaisuuden valmistautua kilpailuun?
Are their fragile economies given the opportunity to prepare for competition?
Mutta en mitenkään voinut valmistautua suoraan televisiolähetykseen, Oprah-showssa.
But there was no way to prepare for the live television aspect of it, being on Oprah.
Myös parlamentti haluaa valmistautua laajenemiseen palkkaamalla uutta henkilöstöä.
Parliament also wishes to prepare for enlargement by employing additional staff.
valmistautua
valmistautua (myös: valmistaa)
Toimielinten pitää valmistautua vastaanottamaan ehdokasvaltiot.
The institutions must be ready to welcome the candidate countries.
Mikäli komissiota on uskominen, eurooppalaisten ensisijainen tavoite olisi valmistautua myönnytyksiin.
The prime objective for the Europeans, if you listen to the Commission, would be to get ready to make concessions.
Ja siksi kasvun loppuminen on keskeinen asia ja tapahtuma, johon meidän tulee valmistautua.
And that's why the end of growth is the central issue and the event that we need to get ready for.

Esimerkkejä "valmistautua"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishArvoisa puhemies, myönnämme kaikki, että on tärkeää valmistautua katastrofeihin.
Mr President, we all recognise the importance of being prepared for disasters.
FinnishLaajentumiseen ei pidä valmistautua vain hallinnollisesti vaan myös sisällöllisesti.
Enlargement must be prepared for not only administratively, but also substantively.
FinnishOnko olemassa jotakin tulevaa toimenpidettä, johon meidän pitäisi valmistautua?
Are there any future measures for which we should be preparing ourselves?
FinnishPyydän siksi, että parlamentti alkaa heti valmistautua tähän haasteeseen.
I therefore call on Parliament to start preparing for this challenge right now.
Finnishja valmistautua tulevaisuuden haasteisiin. Historiankaan analysoiminen ei
However, it is not futile to analyse history: Keynes stated that the economist
FinnishAnnetaan pudotuksen olla pehmeä, annetaan maidontuottajille aikaa valmistautua asiaan.
Let there be a 'soft landing', let there be a preparatory period for the milk producers.
FinnishJäsenvaltioille on mielestämme annettava aikaa valmistautua kunnolla.
In our view, Member States need to be given the time to do the groundwork properly.
FinnishOn parempi valmistautua ennalta, jotta ei tarvitse toimia myöhemmin tällä tavoin.
If we do not wish to have to act this way in the future, we must try to prevent such situations.
FinnishEmme ehkä aivan sananmukaisesti rynnistä eteenpäin, mutta meidän on alettava valmistautua.
We are not exactly jumping ahead, but we have to start to be prepared.
FinnishEuroopan unionin on korkea aika valmistautua olemaan suurempi yhteisö.
It is high time that the EU prepared itself for a larger Community.
FinnishHeidän tulee valmistautua kantamaan oma vastuunsa eikä jaella syytöksiä.
They should be prepared to shoulder their share of responsibility rather than allocating blame.
FinnishMinusta näyttää siltä, että meidän täytyy valmistautua toteuttamaan jämäkämpiä toimia näissä asioissa.
It seems to me that we must steel ourselves to take firmer action in this regard.
FinnishTällä hetkellä on ensisijaisen tärkeää valmistautua jo käynnissä olevaan seuraavaan vaiheeseen.
Our primary concern now is to look ahead to the next stage, which is already in progress.
FinnishEnemmistön täytyy valmistautua ymmärtämään todellisuus ennakkoluulottomasti.
The majority must be prepared to understand the reality of the situation without preconceived ideas.
FinnishOn välttämätöntä valmistautua hyvin yhteisen kannan aikaansaamiseksi YK: n ihmisoikeuskomissiossa.
It must be properly prepared to reach a common position at the UN Commission on Human Rights.
FinnishJos meidän on odotettava, että saamme enemmän takeita, niin ehkä meidän pitäisi valmistautua odottamaan.
If we have to wait in order to get more guarantees, perhaps we should be prepared to wait.
FinnishKatselin, kun nuori Elvis alkoi valmistautua mäelle nousuun.
And I watched young Elvis begin to psych herself up for the hill.
FinnishKysynkin teiltä molemmilta, miten odotatte asioiden kehittyvän ja miten aiotte valmistautua siihen?
So I ask you both: what do you now expect to happen, and how are you preparing yourselves for it?
FinnishLopuksi totean, että nyt on aika valmistautua uuteen vuosisataan toisissa transatlanttisissa suhteissamme.
In conclusion, it is time to equip our other transatlantic relationship for the new century.
FinnishTämän vuoksi on pidettävä jatkuvasti mielessä seuraava asia: politiikassa täytyy aina valmistautua pahimman varalle.
So we should always remember that in politics we must always be prepared for the worst.