"valloittaa" - Englanninkielinen käännös

FI

"valloittaa" englanniksi

FI valloittaa
volume_up
[valloitan|valloittanut] {verbi}

Sana "valloittaa " aiheuttaa minusta aivan väärää assosiaatiota.
To my ears the word conquer has the wrong associations.
   Arvoisa puhemies, tieteen ja tekniikan ansiosta ihminen on alkanut valloittaa avaruutta ja kävellyt kuussa.
   Mr President, thanks to science and technology, mankind has begun to conquer space and has walked on the moon.
Nyt tekosyynä on se, että pax americana haluaa sotia koko maailmaa vastaan ja haluaa valloittaa kaiken.
The only excuse we have now is that 'pax americana' wants to fight the whole world and conquer it.
valloittaa

Esimerkkejä "valloittaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishKiinan ja Japanin taloudet, Australia ja Yhdysvallat yrittävät kaikki valloittaa Afrikan markkinat.
The Chinese and Japanese economies, Australia and the United States are all trying to acquire this market.
FinnishJos EU katsoo velvollisuudekseen 40 vuoden jälkeen valloittaa saaren pohjoisosan turkkilaiselta väestöltä, se johtaa sotaan.
If the EU renders it necessary to take the north from the Turkish population, war will follow.
FinnishKyse on siitä, kuka valloittaa tämän elektronisen markkinapaikan, ja siitä käydään tuolla ulkopuolella kova kamppailu.
It is about who wins control of this electronic marketplace, and a hard battle is being fought out there over this.
FinnishMitä me vastaisuudessa teemme, jos Kiinan tai Venäjän kaltainen valtio katsoo oikeudekseen valloittaa jonkun naapurivaltion?
What will we do if, in the future, a country such as China or Russia decides it has the right to invade one of its neighbours?
FinnishSe on tärkeää nähdä nimenomaan inhimillisen kulttuurin osana eikä minään jumalallisena kutsuna valloittaa pyhä maa, joka tuhoaa omat lapsensa.
It is important to see it as a part of a human culture and not a divine call for a holy land that eats up its children.
FinnishSe valloittaa koko maailman.
FinnishJos Yhdysvaltojen annetaan käydä yksipuolista sotaa, Kiina saattaa valloittaa pian Taiwanin tai Venäjä voi pyrkiä luomaan uuden Neuvostoliiton.
If the United States is allowed a unilateral war, we may soon see China invade Taiwan or Russia trying to create another Soviet Union.
FinnishTosin Seattlen tyyppisen täysin amerikkalaisen toimenpiteen kohdalla on normaalia, että imperiumin kieli valloittaa kaiken.
So, admittedly, in the case of an operation such as Seattle, since it is entirely American, it is only to be expected that the language of empire is going to pervade everything.
FinnishSillä on tuettava viinintuottajien sopeutumista - erityisesti alojen rakenneuudistusta - ja annettava heille keinot valloittaa takaisin sisämarkkinat.
It must support the adaptation of wine producers - particularly the subsequent restructuring of sectors - and give them the means to reconquer the internal market.
FinnishIlman sitä kustannukset ovat suuremmat myöhemmin, olemme haavoittuvaisempia energiapulan edessä ja menetämme mahdollisuuden valloittaa joitakin suuria uusia markkinoita.
Without it there will be higher costs later, we will be more vulnerable to energy shortfalls, and we will lose the chance of exploiting some big new markets.
FinnishOnneksi esittelijä ei selvästikään yritä valloittaa Kaliningradia takaisin Saksalle erottamalla sen Venäjästä ja korvaamalla nykyisen väestön uudella.
Fortunately, the rapporteur is making a deliberate attempt not to reclaim Kaliningrad for Germany by separating it from Russia and replacing the current population with another.
FinnishMeidän ei pitäisi luoda tällaista järjestelmää, koska byrokraattinen EU sekä suuryritykset ja monikansalliset yritykset haluavat valloittaa Italian ja kukistaa yrityksemme.
This is not the system we should be bringing in, with a bureaucratic Europe and major corporations and multinationals that want to invade Italy and overpower our enterprises.