"valitella" - Englanninkielinen käännös

FI

"valitella" englanniksi

FI valitella
volume_up
[valittelen|valitellut] {verbi}

Esimerkkejä "valitella"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishMaailmanlaajuistumista voidaan valitella, mutta se on olemassa oleva tosiasia.
It is up to us to manage it in such a way that its negative aspects can be avoided.
FinnishHaluan erityisesti valitella Ison-Britannian hallituksen roolia tässä asiassa.
In particular I want to deplore the role of the British Government in this.
FinnishLopuksi totean, että voimme vain valitella tämän alan järkyttävän huonoja rahoitusnäkymiä.
Finally, we can only deplore the disastrous financial perspective for this area.
FinnishVoidaan tietysti valitella niiden pitkittymistä näin tärkeällä alueella.
We can, of course, regret the time that has been taken over such an important issue.
FinnishVoimme ainoastaan vain valitella Rambouillet'ssa ja Pariisissa suoritettujen diplomaattisten ponnistelujen epäonnistumista.
Of course, we must regret the failures of the diplomatic efforts made in Rambouillet and in Paris.
FinnishValitettavasti voimme tässä asiassa vain valitella todellisen yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan puutetta.
Unfortunately, in this matter, we can only regret the fact that we lack a real common foreign and security policy.
FinnishVoimme vain valitella etenkin komission puutteellista näkemystä merisatamien asemasta ja merkityksestä.
We must regret in particular the limited view which the Commission has of the role and importance to be given to sea ports.
FinnishNyt takaiskuja voidaan vain valitella.
Today, however, we can only lament the set-backs.
FinnishTässä yhteydessä haluan kuitenkin puhua hieman jopa istuntopöytäkirjasta enkä halua valitella asioita.
In this context however, I would like to say a few words which should be included in the Minutes rather than disappear into thin air.
FinnishVoimme vain valitella, ettei niissä viitata satamaviranomaisille annettuihin välttämättömiin julkisen palvelun velvollisuuksiin.
The absence of references to the necessary public service obligations assigned to port authorities is regrettable.
FinnishTänäkin vuonna voidaan valitella sitä, ettei tilintarkastustuomioistuin ole kyennyt antamaan varauksetonta lausumaa.
There is, once again, scope this year to lament the fact that the Court of Auditors has been unable to provide an unqualified opinion.
FinnishMinä ainakaan en voi muuta kuin valitella tätä. Toivon, että ihmiset eivät enää sanoisi yhtä ja tekisi käytännössä toista.
I, for one, can do no other than deplore this; I wish people would stop saying one thing and doing something different in practice.
FinnishTässä mielessä voin vain valitella sitä, että tietyt ranskalaiset painostusryhmät halusivat poistaa tämän määritelmän pelkästään verotuksellisista syistä.
However, I regret the fact that certain French pressure groups wanted to remove this definition, purely for tax reasons.
FinnishEi ole mitään järkeä valitella talouden perusperiaatteen vuoksi; on turha väittää, ettei meillä ole keinoja kilpailla maailmantaloudessa.
There is no point in lamenting over the basic economic principle; there is no point in arguing that we do not have a means of competing with the global economy.
FinnishVoimme tietenkin myös valitella sitä, että tämä rikas maa, joka on Afrikan johtava öljynviejämaa, ei kykene investoimaan tätä rikkautta köyhyyden torjumiseen.
We can, of course, deplore the fact that this rich country - the leading oil-exporting country in Africa - is unable to invest this wealth to combat poverty.
FinnishArvoisa puhemies, komission jäsen, kollegat, samalla kun tervehdin esittelijä Ozan Ceyhunia, minun täytyy valitella rasismin lisääntymistä Euroopassa.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, we congratulate Mr Ozan Ceyhun and regret the increase in the number of racist incidents in the countries of Europe.
FinnishNäin geenimuunnettujen organismien ja hullun lehmän taudin aikakaudella voimme vain valitella, ettei tutkimuskohteiden demokraattista valvontaa ole edes nostettu esiin.
In this age of GMOs and mad cow disease, we can but deplore the failure to mention the subject of democratic scrutiny regarding the goals of research.
FinnishOn ikävää, että joudumme vaatimaan tätä näin painokkaasti, mutta olisi huonompi asia, jos meidän pitäisi joulukuussa valitella Euroopan unionin puutteellista vaikutusvaltaa.
It is a shame that we have to labour this point, but it would be far worse if, in December, we had to regret the European Union's lack of influence.
FinnishSamalla minun täytyy vielä kerran valitella sitä, että Ruotsilla on edelleen hallitus, joka haluaa olla tämän vakautta ja kasvua luovan prosessin ulkopuolella.
A new process has been launched - promising stability and growth - and I once again lament the fact that Sweden is stuck with a government committed to remaining outside.
Finnish   Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, meillä on ollut täällä tapana valitella sitä, että ulkorajakysymykset on jätetty huomiotta.
   Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, we have been expressing our unhappiness at the lack of attention that has been paid to issues related to our external borders.