FI

vakio {substantiivi}

volume_up
vakio
Paljon suurempaa kuin pii ei voi saada, joka on matemaattinen vakio.
Well you can't get much bigger than Pi, the mathematical constant.
Vai johtuuko se onnekkaista sattumista, joita emme voi selittää, kuten kosmologinen vakio?
Or is it a kind of serendipity that we cannot explain, like the cosmological constant?
Ainoa vakio kaikessa tässä on varroa-punkin läsnäolo. Se hyökkää mehiläisten immuunijärjestelmää vastaan ja on luultavasti koko ongelman perimmäinen syy.
The one constant in all this is the presence of the Varroa mite which attacks the bees' immune system and is probably the root cause of this whole problem.

Esimerkkejä "vakio"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishVai johtuuko se onnekkaista sattumista, joita emme voi selittää, kuten kosmologinen vakio?
Or is it a kind of serendipity that we cannot explain, like the cosmological constant?
FinnishPaljon suurempaa kuin pii ei voi saada, joka on matemaattinen vakio.
Well you can't get much bigger than Pi, the mathematical constant.
FinnishJos haluat palauttaa alkuperäisen käsinkirjoitetun piirustuksen, napauta Vakio-työkalurivillä Kumoa.
To restore your original ink drawing, on the Standard toolbar, tap Undo.
FinnishValitse suoritettavan testin tyyppi: Perus, Vakio tai Laaja.
Choose what type of test you want to run: Basic, Standard, or Extended.
FinnishArvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät jäsenet, matkailusta puhuminen on täällä parlamentissa vakio.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, we are always debating tourism in the European Parliament.
FinnishOn kuitenkin surullista, että kalastusalueeksi sovittiin 10 meripeninkulmaa, vaikka naapurimailla alue on 12 meripeninkulmaa, mikä näyttää olevan melko vakio.
But it is sad that a 10-mile limit was agreed upon when neighbouring states have 12 miles, which seems to be fairly standard.
FinnishVoit valita olemuksen Playerin mukana toimitettavasta vakio-olemusten joukosta ja käyttää sitä, tai voit ladata lisää olemuksia Internetistä.
You can select and apply a skin from the standard set of skins that is provided with the Player, and you can download more skins from the Internet.
FinnishOn muistettava, että maailman tuottavien maavarojen määrä on vakio ja että suurta osaa siitä ei saada tuottoisaksi nykyisillä viljelymenetelmillä.
It must be borne in mind that the world's productive land resource remains constant and much of it will not respond to established agricultural practices.
FinnishHiilidioksidin määrä on vakio tai hieman kasvava, rikkidioksidipäästöjä olemme vähentäneet vuosina 1990 - 1994 30 prosenttia ja typpidioksidia 9 prosenttia.
CO2 levels are constant to rising slightly, we achieved a 30% reduction in SO2 levels between 1990 and 1994 and a 9% reduction in the case of NOx.
FinnishAinoa vakio kaikessa tässä on varroa-punkin läsnäolo. Se hyökkää mehiläisten immuunijärjestelmää vastaan ja on luultavasti koko ongelman perimmäinen syy.
The one constant in all this is the presence of the Varroa mite which attacks the bees' immune system and is probably the root cause of this whole problem.
FinnishMeidän on pidettävä mielessä, että maailman tuotantokykyinen maavara on vakio ja suurta osaa siitä ei voida hyödyntää vakiintuneella maanviljelykäytännöllä.
It must be borne in mind that the world's productive land resource remains constant and much of it will not respond to established agricultural practices.
FinnishTämä on vakio: ensin asetetaan mahtipontisia ja kunnianhimoisia tavoitteita, ja kun niiden toteutuminen epäonnistuu niiden epärealistisuuden takia, ryhdytään toppuuttelemaan.
It is a constant factor: we set grandiose, ambitious goals and then, when we fail to achieve them because it has become unrealistic to pursue them, we have to just resign ourselves!