"vakavuus" - Englanninkielinen käännös

FI

"vakavuus" englanniksi

FI

vakavuus {substantiivi}

volume_up
Neuvottelujen vakavuus ei ole juuri liikuttanut neuvostoa.
The gravity of the negotiations did not move the Council of Ministers a great deal.
Tällä hetkellä ilmiön vakavuus on silmiemme edessä.
The gravity of the situation is plain for all to see.
Niistä ensimmäinen on uhkan vakavuus ja pysyvyys.
Theme one is the gravity and permanence of the threat.
vakavuus (myös: ankaruus, pahuus, kovuus)
Meidän mielestämme niitä on tarkasteltava kriisin vakavuus huomioon ottaen.
We believe it is essential to explore these given the severity of the crisis.
(RO) Tietoverkkohyökkäysten määrä, laajuus ja vakavuus ovat lisääntyneet viime vuosina.
(RO) The number, scope and severity of cyber attacks have grown in recent years.
Näin saatujen sairauksien vakavuus vaihtelee suuresti.
The diseases acquired in this way range widely in severity.
Ensinnäkin tammikuussa esitetyn asiakirjan vakavuus ja asiaan paneutuminen.
Firstly, there is the seriousness and depth of the document presented in January.
(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa puheenjohtaja Barroso, Euroopan unionin kohtaaman kriisin vakavuus ei johtunut yksinomaan rahoitusmarkkinoiden epäeettisestä toiminnasta.
(DE) Mr President, the depth of the crisis in Europe was caused not simply by unethical behaviour on the financial markets, Mr Barroso.
vakavuus (myös: arvokkuus)
vakavuus
Aikomustemme vakavuus edellyttää vahvaa institutionaalista uskottavuutta.
The seriousness of our intentions implies our strong institutional credibility.
Ensinnäkin tammikuussa esitetyn asiakirjan vakavuus ja asiaan paneutuminen.
Firstly, there is the seriousness and depth of the document presented in January.
Tupakkaproblematiikan vakavuus on muutenkin täysin eri luokkaa kuin alkoholin.
Also, the seriousness of the tobacco issue is of a completely different order from that of alcohol.

Esimerkkejä "vakavuus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEnsinnäkin tammikuussa esitetyn asiakirjan vakavuus ja asiaan paneutuminen.
Firstly, there is the seriousness and depth of the document presented in January.
Finnish(RO) Tietoverkkohyökkäysten määrä, laajuus ja vakavuus ovat lisääntyneet viime vuosina.
(RO) The number, scope and severity of cyber attacks have grown in recent years.
FinnishMeidän mielestämme niitä on tarkasteltava kriisin vakavuus huomioon ottaen.
We believe it is essential to explore these given the severity of the crisis.
FinnishAikomustemme vakavuus edellyttää vahvaa institutionaalista uskottavuutta.
The seriousness of our intentions implies our strong institutional credibility.
FinnishVakavuus ulottuu myös toimintaan, ja tämä toiminta puuttuu mietinnöstä täysin.
It is also about taking action, and action is what is completely missing from the report.
FinnishVakavuus ulottuu pidemmälle kuin vain juhlallisiin puheisiin ja kalliisiin asiakirjoihin.
It is more than just a matter of high-flown speeches and expensive documents.
FinnishSairauden vakavuus vaikuttaa potilaan valmiuteen hakeutua hoitoon ulkomaille.
A patient's readiness to travel abroad to get treatment depends on the seriousness of the illness.
FinnishTupakkaproblematiikan vakavuus on muutenkin täysin eri luokkaa kuin alkoholin.
Also, the seriousness of the tobacco issue is of a completely different order from that of alcohol.
FinnishTilanteen vakavuus kuitenkin edellyttää unionilta enemmän.
The urgency of the situation is such, however, that the EU needs to go further.
FinnishNeuvottelujen vakavuus ei ole juuri liikuttanut neuvostoa.
The gravity of the negotiations did not move the Council of Ministers a great deal.
FinnishMyös Unicefin hiljattain julkaisemassa raportissa tuodaan tilanteen vakavuus esille.
The recent UNICEF report also paints a serious picture.
FinnishEuroopan unionin on ymmärrettävä tilanteen vakavuus ja otettava tämä taistelu ensisijaiseksi tavoitteekseen.
The Union must accept the seriousness of the situation and make this fight a priority.
FinnishSyytöksen vakavuus voi kuitenkin johtaa kuolemantuomioon.
Yet the charge is so serious it could lead to the death penalty.
FinnishUnionin ja myös jäsenvaltioiden on siis ymmärrettävä tilanteen vakavuus tuossa maassa.
The European Union, and also the Member States, must therefore understand the tragic nature of the situation in Laos.
FinnishNäin saatujen sairauksien vakavuus vaihtelee suuresti.
The diseases acquired in this way range widely in severity.
FinnishKaikkiin maailman johtaviin automarkkinoihin kohdistuu vaikutuksia, mutta niiden vakavuus vaihtelee.
All the leading automotive markets in the world are being affected, but with differing levels of seriousness.
FinnishTällä hetkellä ilmiön vakavuus on silmiemme edessä.
The gravity of the situation is plain for all to see.
FinnishTilanteen vakavuus on kuvattu hyvin tarkkaan.
The gravity of the situation has been accurately described.
FinnishNiistä ensimmäinen on uhkan vakavuus ja pysyvyys.
Theme one is the gravity and permanence of the threat.
FinnishVaikka kieltäisimme sen huomenna, kielto toteutuisi vuosia liian myöhään, kun otetaan huomioon tilanteen vakavuus.
Even if we introduced one tomorrow, it would come years too late given the seriousness of the situation.