"vainota" - Englanninkielinen käännös

FI

"vainota" englanniksi

FI vainota
volume_up
[vainoan|vainonnut] {verbi}

Toiseksi, miksi vainota oppositiota, koska se on jo muutenkin niin heikko?
Second, why persecute the opposition since it is so weak anyway?
Tiettyjä maita, joissa vainotaan toisinajattelijoita, pidetään suurina demokratioina.
Certain States that persecute dissidents are considered to be great democracies.
We cannot persecute our own citizens.
vainota (myös: seurata)
Poliisi on vainonnut usein myös minua, hänen vaimoaan.
And I, who am his wife, I am often harassed by the police.
vainota (myös: ahdistella)
Ryhmä saattoi vainota ja kiduttaa henkisesti Jeremiahia.
It may be that he was being hounded by it and mentally tortured.
Brysseliä vainoavat tänään sen aiempien toimien seuraukset.
Brussels today is being hounded by the consequences of its past actions.
Emme kuitenkaan halua, että lehdistö vainoaa tämän komission jäseniä missään unionin jäsenvaltiossa.
But we will not see members of this Commission hounded by the press in any Member State of this Union.

Esimerkkejä "vainota"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishEnää oppositiota ei pelkästään vainota: sen jäseniä myös vangitaan.
No longer is the opposition merely being persecuted; its members are being locked up.
FinnishPakolaisten ylittäessä rajan heitä ei todellakaan pitäisi vainota tai ottaa epäillen vastaan.
In truth, when refugees cross a border, they should not be persecuted or received with mistrust.
FinnishRyhmä saattoi vainota ja kiduttaa henkisesti Jeremiahia.
It may be that he was being hounded by it and mentally tortured.
FinnishKetään ei saisi vainota uskonnollisten vakaumusten takia.
No one should be persecuted because of their religious beliefs.
FinnishHeidän lisäkseen tulee muita, joita ei vainota mutta joita Euroopan varaustaso houkuttelee.
With them come others who are not being persecuted but who are attracted by the level of prosperity in Europe.
FinnishEihän Ranskassa vainota kansalaisia.
France after all is not a country that persecutes its citizens.
FinnishOlemme erityisen huolestuneita uusista tavoista vainota toisinajattelijoita sekä tukahduttaa perusoikeuksiin kuuluva sananvapaus.
We are particularly concerned about new waves of persecution of dissidents and the suppression of the fundamental right of free speech.
FinnishKuinka heitä voidaan vainota ja tappaa vain sen vuoksi, että he haluavat vähän vapautta ja suojella kulttuuriperintöään?
How can they be persecuted and killed, simply because of their desire for a small measure of freedom and for the protection of their cultural heritage?
FinnishToivomme, ettei Hongkong ota käyttöön Kiinassa voimassa olevia yleisiä sääntöjä, joiden nojalla poliittisia vastustajia voidaan vainota täysin mielivaltaisesti.
We hope that Hong Kong will not adopt the Chinese system of general rules that permit the completely arbitrary persecution of political opponents.
FinnishMonet ovat kuitenkin taloudellisia siirtolaisia, joita ei todellisuudessa vainota heidän alkuperämaassaan ja jotka tulevat Euroopan unioniin ainoastaan paremman elämän toivossa.
But many are economic migrants in no real danger of persecution in their countries of origin who are merely seeking a better life in the European Union.
FinnishKoska Euroopassa kaksi kolmasosaa lajista on jo Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton punaisella listalla, on huono ajatus vainota tällaisia eläimiä vielä lisää.
To besiege an animal even further, when two thirds of its species in Europe are already on the International Union for Conservation of Nature’s Red List, is not a good idea.
FinnishTurkin tuomioistuin- ja rikosoikeusjärjestelmä ovat siirtymässä koston ja vainon järjestelmästä kohti länsimaisempaa mallia, jossa vankeja rangaistaan muttei vainota.
The Turkish judicial and penal system is in transition from a regime of retribution and oppression to a more western approach, where prisoners are penalised but not persecuted.
FinnishMe puhumme sellaisesta maailmasta, jossa suvaitaan erilaisuutta ja jossa ketään ei vainota erilaisen ihonvärin, uskonnon, uskomusten tai seksuaalisen suuntautuneisuuden vuoksi.
We talk about a world where we can celebrate difference, where there is no persecution because someone's colour, creed, belief or sexuality is different from another's.
FinnishKäsite on virheellinen, sillä ketä tahansa henkilöä voidaan vainota jopa vahvasti demokraattisessa maassa.
In our view, there can be no such thing as a 'safe third country'; it is an erroneous concept, since any citizen can be persecuted even in countries with high democratic standards.