"vaille" - Englanninkielinen käännös

FI

"vaille" englanniksi

EN
EN
EN
volume_up
jäädä vaille {v.}
FI

vaille {prepositio}

volume_up
1. yleinen
vaille
Noin kymmenes koko maailman kaakaopavun tuotannosta jäisi niin vaille ostajaa.
About one tenth of global cocoa bean production would fail to find a buyer.
Edelleen vaille vastausta jää monia kysymyksiä, jotka askarruttavat asianosaisia.
Many of the questions which bother the people affected have yet to be answered.
Muuten väitteet EU:n ihmisoikeuspolitiikasta jäävät vaille sisältöä.
Otherwise the pretensions of the EU to have a human rights policy ring hollow.
vaille (myös: asti, saakka, ennen)
2. "kellonajoista"
vaille
volume_up
of {prep.} [Amer.eng.] (e.g. "a quarter of eight")
Noin kymmenes koko maailman kaakaopavun tuotannosta jäisi niin vaille ostajaa.
About one tenth of global cocoa bean production would fail to find a buyer.
Edelleen vaille vastausta jää monia kysymyksiä, jotka askarruttavat asianosaisia.
Many of the questions which bother the people affected have yet to be answered.
Kansalaisten perusoikeuksien rikkomuksia ei pidä jättää vaille seuraamuksia.
Violations of the fundamental rights of citizens cannot remain without consequence.

Esimerkkejä "vaille"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEdelleen vaille vastausta jää monia kysymyksiä, jotka askarruttavat asianosaisia.
Many of the questions which bother the people affected have yet to be answered.
FinnishEU:n ja Etelä-Korean välinen vapaakauppasopimus on selvästi viittä vaille valmis.
Clearly, the free trade agreement with South Korea is close to being concluded.
FinnishTämä lisää kuitenkin kuluttajien taakkaa, ja markkinat jäävät vaille valvontaa.
This is a burden for consumers, however, and the market remains unmonitored.
FinnishSeuraamukset takaavat myös sen, etteivät uhrit jää vaille riittävää korvausta.
These penalties ensure that injured parties will obtain proper compensation.
FinnishKansalaisten perusoikeuksien rikkomuksia ei pidä jättää vaille seuraamuksia.
Violations of the fundamental rights of citizens cannot remain without consequence.
FinnishNoin kymmenes koko maailman kaakaopavun tuotannosta jäisi niin vaille ostajaa.
About one tenth of global cocoa bean production would fail to find a buyer.
FinnishTämäntyyppisten laitteiden käyttö jättää edelleen joukon kysymyksiä vaille vastausta.
Use of this type of equipment still leaves a series of unanswered questions.
FinnishTämä ongelma on tällä hetkellä jäänyt vaille huomiota, ja köyhät kärsivät.
This is a problem which is being neglected at the moment and the poor are suffering.
FinnishSe, että Eurooppa on jäämässä vaille laivanrakennusteollisuutta, on huolestuttava asia.
The fact that Europe will end up with no shipbuilding industry is worrying.
FinnishYleisesti ottaen ajoneuvoteollisuuden pankit on kuitenkin jätetty vaille tukea.
By and large, however, the motor industry's banks have been left out.
FinnishUnionin ohjelmissa vuoristoalueet ovat jo kauan aikaa jääneet täysin vaille huomiota.
For a long time, the mountains have been comprehensively ignored by European programmes.
FinnishMuuten väitteet EU:n ihmisoikeuspolitiikasta jäävät vaille sisältöä.
Otherwise the pretensions of the EU to have a human rights policy ring hollow.
FinnishHeidät oli tuomittu tekemään sitä koko elämänsä ja jäämään vaille koulutusta.
They were sentenced to do this for life and to miss out on schooling.
FinnishKeskustelu eurooppalaisesta ulottuvuudesta kouluissa saattaisi helposti jäädä vaille huomiota.
The debate on the European dimension in schools could easily pass by unnoticed.
FinnishSillä kuitenkin estetään se, että ihmiset eivät jää vaille sitä, mihin he ovat oikeutettuja.
However, it prevents people from missing out on what they are entitled to.
FinnishSiinä ei viitata talouteen, ja teollisuus jätetään täysin vaille huomiota.
It does not refer to the economy and it completely ignores industry.
FinnishNäin painostetaan etenkin niitä, jotka toistuvasti jäävät rikkomuksistaan rangaistusta vaille.
This will put pressure, in particular, on those who repeatedly offend with impunity.
FinnishJotkin kysymykset jäävät vastausta vaille, eikä kaikkia pelkoja ole saatu hälvenemään.
Some questions remain unanswered, not all fears have been dispelled.
FinnishTulin paikalle kymmentä vaille ja tullessani näin oman nimeni taululla.
I arrived at ten to four and as I was entering, I saw my name light up.
FinnishOn valitettavaa, että joissain tapauksissa kanavat ja joet on jätetty vaille käyttöä.
Unfortunately, in some cases canals and rivers have been abandoned.