"vaara" - Englanninkielinen käännös


Tarkoititko väärä
FI

"vaara" englanniksi

volume_up
vaara {subst.}
volume_up
Vaara! {interjektio}
EN

FI vaara
volume_up
{substantiivi}

vaara (myös: uhka)
volume_up
danger {subst.}
Myös se vaara on olemassa, että päätös yhdistettäisiin tiettyyn kansallisuuteen.
There was also a danger that a judgment would be identified with a nationality.
Näin ollen hajaannuksen ja uudelleenkansallistamisen vaara kasvaa jatkuvasti.
Consequently, the danger of disintegration and renationalisation continues to grow.
Toinen vaara, joka on myös hyvin todellinen, piilee tehtävissä ratkaisuissa.
Another danger that is equally real lies in the solutions that might be introduced.
vaara (myös: riski)
volume_up
hazard {subst.}
Monilta eurooppalaisilta valtioilta ja alueilta puuttuu kartat vaara-alueista.
Hazard maps are lacking in many European countries and regions.
Terveydelle aiheutuu lisäksi vaara, jota ei voida arvioida.
In addition, there is a health hazard which cannot be estimated.
Velkojen peruuttamiseen liittyy moraalinen vaara.
Debt cancellation introduces moral hazard.
vaara
volume_up
jeopardy {subst.}
On olemassa se vaara, että vaarannetaan kolmannen sukupolven matkapuhelinten sijainnin seuranta (roaming).
There is a risk of roaming for third generation mobile telephony being put in jeopardy.
Euroopan unionina meidän on näytettävä esimerkkiä, muutoin uskottavuutemme kolmansissa maissa on vaarassa.
As the European Union, we have to set an example, otherwise our credibility with third countries will be in jeopardy.
(RO) Euroopan yhtenäisyys ja turvallisuus ovat tällä hetkellä jälleen vaarassa niin rahoitus- ja talouskriisin kuin energiakriisinkin vuoksi.
(RO) European unity and security have again been put in jeopardy at the moment by both the financial and economic crisis and the energy crisis.
vaara (myös: uhka)
volume_up
menace {subst.}
vaara
volume_up
peril {subst.}
2000-luvun Euroopan on oltava sananvapauden Eurooppa - muutoin demokratia on vaarassa.
Anything else would mean democracy was in peril.
Samaan aikaan, kun istumme täällä, sadattuhannet ihmiset ovat suuressa vaarassa Mosambikin tulvien vuoksi.
As we sit here, hundreds of thousands of people are in enormous peril from the floods in Mozambique.
vaara (myös: riski)
volume_up
pitfall {subst.}

Esimerkkejä "vaara"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishSisällissodan syttymisen ja "toisen Afganistanin" syntymisen vaara on torjuttava.
The risk of civil war breaking out and of a 'second Afghanistan' must be averted.
FinnishMitalin kääntöpuolella on se vaara, että kansalaisten vieraantumista lisätään.
The risk is, however, that those citizens will become increasingly disaffected.
FinnishSiten hyvinvoinnin ja köyhyyden välisen kuilun kasvava vaara suurenee eikä pienene.
The gap between prosperity and poverty is likely to widen, not narrow, as a result.
FinnishMutta tässä on konfliktin vaara pankin ja kansallisten hallitusten välillä.
But this is likely to cause conflict between the bank and national governments.
FinnishOn suuri vaara sairastua lavantautiin, koleraan, malariaan ja denguekuumeeseen.
There is a high risk of illnesses such as typhoid, cholera, malaria and dengue fever.
FinnishNykyisten standardien mukaan yhdellä kahdeksasta uimarista on vaara sairastua.
One in eight bathers, according to current standards, runs the risk of becoming ill.
FinnishOn itse asiassa olemassa vaara, että joillakin alueilla investoinnit tehdään myöhässä.
In fact there is the risk that the investments will be delayed in some regions.
FinnishOn olemassa suuri vaara, että jo nyt vallitseva korkea työttömyys kasvaa entisestään.
There is a high risk that our already high unemployment will increase further.
FinnishTällainen vaara on olemassa, ja pyrimme ratkaisemaan sen tällä ehdotuksella.
This is the risk we are dealing with and which this proposal is intended to resolve.
FinnishMainitsemanne väärinkäyttöjen ja väärennösten vaara onkin toinen juttu.
The risk of misuse or of counterfeits, to which you referred, is another issue.
FinnishNyt on olemassa vaara, että kiinnostuksemme Länsi-Balkania kohtaan alkaa hiipua.
At this very moment, there is the risk that our interest in the Western Balkans is waning.
FinnishOngelmat alkavat syyskuussa, ja silloin on todellinen vaara tuntea itsensä eristyneeksi.
The problems start in September, and then there is a real risk of feeling isolated.
FinnishOn olemassa selvä vaara siitä, että jäsenvaltioiden on lisättävä talousarviomenojaan.
The risk of Member States being forced to increase their budget expenditure is obvious.
FinnishSe vaara, että Kiina välittää aseita kehitysmaihin, on yhä olemassa.
The risk of China passing on weaponry to developing countries has not gone away.
FinnishMuussa tapauksessa on olemassa vaara, että tietoyhteiskunta kuuluisi vain eliitille.
Otherwise, there is a risk that a knowledge-based society would be confined to an elite.
FinnishOn olemassa vaara, että toivomiamme ilmanlaadun parannuksia ei saavutetakaan.
There is a risk that the improvements in air quality we all hope for may not be achieved.
FinnishOn olemassa myös elintarvikekriisin vaara, sillä viljelymaa vähenee.
There is also a risk of a food crisis since there will be less cultivatable land.
FinnishÄskettäinen jalkinetapaus osoitti, että umpikujaan ajautumisen vaara on todellinen.
The recent footwear case has shown that the risk of deadlocks is real.
FinnishSillä tavalla syntyy vaara, että suuri maa ottaa itselleen leijonan roolin.
There would then be the risk of the large country's taking the lion's share of the power.
FinnishHaluaisin varoittaa komissiota siitä, että leviämisen vaara on todellinen.
Given the real risk of losing focus, I should like to issue a warning to the Commission.