"vähennys" - Englanninkielinen käännös

FI

"vähennys" englanniksi

FI

vähennys {substantiivi}

volume_up
Vähennys on valtava, ja sen lisäksi leikkaukset kohdistuvat myös rakennerahastoihin.
That is a huge decrease and comes on top of the reduction in the Structural Funds.
Vähennys koskee sekä rakennerahastoja että yhteisöaloitteita.
The reduction is applied to both structural funds and to Community initiatives.
Inflaation huomioon ottaen voin laskea, että vähennys on 20 prosenttia.
Taking into account inflation, I can calculate that there is a reduction of 20%.
Kahdenkymmenen prosentin vähennys antaa täsmälleen samat luvut kuin vuonna 2005.
The deduction of 20% gives exactly the same figures as those from 2005.
Lopputuloksena on 1 480 tonnin vuotuinen vähennys vuosina 2009-2011.
The result will be a yearly deduction of 1 480 tonnes for the period 2009-2011.
Tällainen standardi on kehitettävä, jotta mainittu vähennys voidaan sallia.
Such a standard has to be developed in order to allow for this deduction.
vähennys (myös: lievennys)
Jos Alankomaille olisi myönnetty 1 miljardin euron vähennys, Saksan olisi ollut pakko maksaa se Alankomaille, sillä Yhdistynyt kuningaskunta ei ollut vähentänyt hyvitystään riittävästi.
If the Netherlands had been granted that EUR 1 billion, Germany would have been forced to pay it to the Dutch, because the United Kingdom had not cut its rebate sufficiently.
vähennys
vähennys (myös: leikkaus, supistus)
Viittasin tähän jo aiemminkin: erityisesti se suunnaton vähennys, jota komissio ehdottaa työllisyyttä koskevaan lukuun, aiheuttaa meille suurta huolta.
Particularly the huge cutback which the Commission proposes for the employment chapter gives us great cause for concern.
vähennys (myös: kolhu, lovi, lommo, painauma)

Esimerkkejä "vähennys"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishVähennys on valtava, ja sen lisäksi leikkaukset kohdistuvat myös rakennerahastoihin.
That is a huge decrease and comes on top of the reduction in the Structural Funds.
FinnishOlen erittäin hyvin perillä siitä, ettei 30 prosentin vähennys ole mutkatonta.
I am acutely aware of the fact that a 30% reduction is not straightforward.
FinnishInflaation huomioon ottaen voin laskea, että vähennys on 20 prosenttia.
Taking into account inflation, I can calculate that there is a reduction of 20%.
FinnishKahdenkymmenen prosentin vähennys antaa täsmälleen samat luvut kuin vuonna 2005.
The deduction of 20% gives exactly the same figures as those from 2005.
FinnishKuten tiedätte, asetuksessa (EY) N:o 1290/2005 on jo vähennys- ja keskeytysmekanismi.
As you know, there is already a reduction-suspension mechanism in Regulation 1290/2005.
FinnishTällainen standardi on kehitettävä, jotta mainittu vähennys voidaan sallia.
Such a standard has to be developed in order to allow for this deduction.
FinnishLopputuloksena on 1 480 tonnin vuotuinen vähennys vuosina 2009-2011.
The result will be a yearly deduction of 1 480 tonnes for the period 2009-2011.
FinnishOlette kuitenkin maininnut toistaiseksi vain tavoitteen, joka on 25 prosentin vähennys.
So far, however, you have only mentioned the target: a 25% reduction.
FinnishVähennys - josta parlamentti äänestää huomenna - on 60 prosenttia tekstiviestien osalta.
The reduction - which will be voted by Parliament tomorrow - means 60% for text messaging.
FinnishTämä vähennys vastaa alle vuoden kasvua lentoliikenteen alalla.
That reduction is the equivalent of less than one year's growth in air travel.
FinnishSaksan on näytettävä 25 %: n vähennys kuormituksessa vuoteen 2010 mennessä.
But it imposes extra responsibility on the northern Member States.
FinnishVähennys koskee sekä rakennerahastoja että yhteisöaloitteita.
The reduction is applied to both structural funds and to Community initiatives.
FinnishMaataloustilastoissa ensin tehtävä vähennys perheen huoltamisesta on noin 50 prosenttia.
Agricultural statistics first deduct around 50% under the heading of provision for the family.
FinnishOlen valiokunnassa koko ajan sanonut, ettei 50 prosentin vähennys ole minulle mikään pakkomielle.
I have also always maintained in the committee that this 50% is not a fetish of mine.
FinnishVähennys on vastoin kaikkea sitä, mistä olemme viime kuukausina keskustelleet täällä parlamentissa.
This reduction goes against all that which we have discussed here in the past months.
Finnish100 0-200 000 ecun summista vähennys olisi 20 %, yli 200 000 ecun summista 25 %.
The intention is for 20 % to be deducted between ECU 100 000 and ECU 200 000, and 25 % above ECU 200 000.
FinnishYli 50 %: n vähennys vuodesta 1980 lähtien ei ole onneksi useimmissa EU-maissa poikkeus.
A reduction of more than 50 % since 1980 is fortunately fairly common for most European countries.
FinnishJopa valtavassa Brasiliassa vähennys on 5 % vuodessa ja Turkissa 7 % vuodessa.
And even mighty Brazil is going down with five percent per year, and Turkey with seven percent per year.
FinnishEdustamiani viljelijöitä Pohjois-Irlannissa uhkaa 60 miljoonan euron vähennys kartoituksen takia.
My farmers in Northern Ireland are facing a reduction of EUR 60 million because of mapping.
FinnishTarvitaan 4 %:n vuotuinen vähennys, joka pystytään mittaamaan.
That's a four percent reduction per year -- and this, with measuring.