"usea" - Englanninkielinen käännös

FI

"usea" englanniksi

EN
FI

usea {pronomini}

volume_up
Voit lisätä tiedostoja Playerin kirjastoon usealla tavalla:
There are several methods you can use to add files to your Player Library:
Tulostimen voi kytkeä tietokoneeseen usealla tavalla.
There are several ways to connect a printer to your computer.
Tiedoston suojauksen voi selvittää usealla tavalla:
There are several ways to tell whether a file is protected:

Esimerkkejä "usea"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishUsea puhuja nosti esiin kysymyksen oikeusperustasta, jolle tämä ehdotus on tehty.
A number of speakers raised the question of the legal base on which this particular provision has been made.
FinnishArvoisa puhemies, usea taho uhkaa biologista monimuotoisuutta.
Mr President, our biodiversity is exposed to many threats.
FinnishUsea puhuja käsitteli juuri tätä kohtaa.
A number of speakers raised that particular point.
FinnishTällaisissa monimutkaisissa prosesseissa, joissa soppaa sekoittaa usea kokki, on helppo kompastua pilkkuun tai yksittäiseen sanaan.
In these complex processes of collective editing, it is easy to trip over a comma or fall at a word.
FinnishTässä yhteydessä kiinnitin erityistä huomiota siihen, että usea jäsen puhui osuudessaan ilmaisen palvelun tarjoamisen jatkumisesta sokeille ja heikkonäköisille.
In this context, I paid particular attention to the contributions of several Members who spoke about the continuation of free service provision for the blind and partially sighted.
FinnishMaailmanpankin jäädytettyä 175 miljoonaa dollaria avustusrahoja ja EU:n harkitessa 156 miljoonan euron jäädyttämistä on usea kehitysprojekti vaarassa hautautua.
As the World Bank froze USD 175 million in financial assistance and as the EU is considering freezing EUR 156 million, there are several development projects in danger of being ditched.
FinnishTämänhetkinen tilanne on huolestuttava: vaikka EU:n laajentumisesta on kulunut jo yli vuosi, usea uusille jäsenvaltioille varattu vakinainen virka on yhä täyttämättä.
The current situation is worrying: despite more than a year having already passed since EU enlargement, many permanent posts set aside for the new Member States still remain vacant.