"uni" - Englanninkielinen käännös

FI

"uni" englanniksi

volume_up
uni {subst.}
FI

uni {substantiivi}

volume_up
uni (myös: unelma, haave)
Tänään tuo tohtori Cabanis´n uni on toteutumassa.
Mr Cabanis' dream is today close to becoming reality.
It was a more restful dream than the previous one.
Uni häipyi pois, mutta noudatan unessa saamaani kehotusta ja äänestän Korakasin mietinnön puolesta.
The dream vanished, but I did what I had been told to by the apparition and voted for the Korakas report.
uni (myös: läävä, torkut, nokoset)
volume_up
kip {subst.} [ark.]
uni (myös: rähmä, unet, unihiekka)
Uni pirstaloituu ja muuttuu hauraammaksi, mutta unen tarve ei vähene.
Essentially, sleep fragments and becomes less robust, but sleep requirements do not go down.
Todettiin, että uni on monimutkaista ja että se vie 32 vuotta elämästämme.
We've said that sleep is complicated and it takes 32 years of our life.
Uni on siis hyvin tärkeä muistin vahvistamisen kannalta.
So sleep and memory consolidation is also very important.

Esimerkkejä "uni"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

Finnish1:00 Tästä 32 vuodesta voimme päätellä, että uni on jollain tapaa tärkeää.
1:00 Now what that 32 years is telling us is that sleep at some level is important.
FinnishEU:n virkamiehet siis pohjimmiltaan suojelevat UniCredito Italiano -pankin etuja.
Essentially, EU officials are protecting the interests and profits of UniCredito Italiano.
FinnishTodettiin, että uni on monimutkaista ja että se vie 32 vuotta elämästämme.
We've said that sleep is complicated and it takes 32 years of our life.
FinnishUni pirstaloituu ja muuttuu hauraammaksi, mutta unen tarve ei vähene.
Essentially, sleep fragments and becomes less robust, but sleep requirements do not go down.
FinnishUni häipyi pois, mutta noudatan unessa saamaani kehotusta ja äänestän Korakasin mietinnön puolesta.
The dream vanished, but I did what I had been told to by the apparition and voted for the Korakas report.
FinnishUni on siis hyvin tärkeä muistin vahvistamisen kannalta.
So sleep and memory consolidation is also very important.
FinnishSinulle tämä on uni.
Then Mr Pannella said to me: ‘Please wake up Mr Fatuzzo, for you it is a dream, you were dreaming, but for me it is a nightmare!’
FinnishTänään tuo tohtori Cabanis´n uni on toteutumassa.
Mr Cabanis' dream is today close to becoming reality.
FinnishItävallassa on syntynyt viime aikoina yhteiskunnallinen liike nimeltä Die Uni brennt eli Liekehtivä yliopisto.
A social movement known as Die Uni brennt, or University Ablaze, has taken shape in Austria over a number of weeks.
FinnishTämä uni oli edellistä rauhallisempi.
It was a more restful dream than the previous one.
FinnishSuuri ideani, joka vapauttaa ne, on uni.
FinnishItse asiassa uni on valtavan tärkeä elintoimintojemme osa, ja neurotieteilijät alkavat ymmärtää, miksi se on niin tärkeä.
Actually, sleep is an incredibly important part of our biology, and neuroscientists are beginning to explain why it's so very important.
Finnish   – Arvoisa puhemies, Euroopan unioni on pitänyt UniCredito Italiano -pankin puolia pankin ja Puolan hallituksen välisessä kiistassa.
   – Mr President, the European Union has sided with the bank UniCredito Italiano in its dispute with the Polish Government.
FinnishArvoisa puhemies, tämä oli uni.
FinnishSiinä oli tämä nuori nainen, joka oli julkaissut minua varten fanivideon, jossa hän lauloi sopraanostemmaa säveltämästäni kappaleesta "Sleep" ("Uni").
And it was this young woman who had posted a fan video to me, singing the soprano line to a piece of mine called "Sleep."
FinnishParhaimmillaan me kaiketi siedämme unen tarvetta ja pahimmillaan ehkä monenkin mielestä uni on kuin sairaus, joka pitää parantaa.
At most now, I suppose, we tolerate the need for sleep, and at worst perhaps many of us think of sleep as an illness that needs some sort of a cure.
Finnish(MT) Arvoisa puhemies, arabimaailmassa ja kaikissa arabimaailman maissa tapahtuvat tapahtumat ovat kaunis uni, joka on käymässä toteen.
(MT) Mr President, the events taking place in the Arab world, and in all the countries in the Arab world, are a beautiful dream that is coming true.
FinnishTodella kiinnostava uutinen on se, että psyykkiset sairaudet ja uni eivät vain liity toisiinsa, vaan ne ovat fyysisesti kytköksissä ihmisen aivoissa.
And the really exciting news is that mental illness and sleep are not simply associated but they are physically linked within the brain.
FinnishVammat vaihtelevat kuolemasta epätoivottuun raskauteen, sairauksiin, uni- ja ravitsemushäiriöihin, syyllisyyteen ja pelkoon, erittäin voimakkaaseen pelkoon.
Injuries range from death to unwanted pregnancy, disease, sleep and eating disturbances, feelings of guilt, and fear - a great deal of fear.
FinnishNäin puolittaista unta en nähnyt oikeaa unta juuri Rühlen mietinnöstä, ja tämä uni tarjoaa minulle mahdollisuuden perustella myönteistä äänestystäni.
Well, I had a day-dream - as opposed to a real dream - on precisely the Rühle report, which gives me the opportunity to explain why I voted for the motion.