"tyytyä" - Englanninkielinen käännös

FI

"tyytyä" englanniksi

FI tyytyä
volume_up
[tyydyn|tyytynyt] {verbi}

Toinen kysymys teille, komission jäsen: väitättekö, että yhteisymmärryspöytäkirja oli kokonaan Irlannin hallituksen vastuulla ja että komissio tyytyi siihen tai hyväksyi sen?
Another question for you, Commissioner: are you stating that the Memorandum of Understanding was entirely the responsibility of the Irish Government and that the Commission acquiesced or agreed?

Esimerkkejä "tyytyä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishNäin ollen demokraattiset valtiot eivät saa tyytyä vain pahoittelemaan tilannetta.
Therefore, the democratic states cannot limit their reaction to mere complaints.
FinnishEuroopan unionin ei pidä tyytyä toimimaan tässä asiassa ainoastaan sovittelijana.
Europe must not confine itself to playing the role of arbiter in this matter.
FinnishVoin hyvin pitkälti tyytyä toistamaan viimevuotiset ja sitä aiemmat kommentit.
I can more or less reiterate the comments of last year and of the years before that.
FinnishHaluan sen vuoksi tyytyä vain kolmeen tarkistukseen: tarkistuksiin 4, 5 ja 7.
I want to confine myself, therefore, to just three of them: Amendments Nos 4, 5 and 7.
FinnishEuroopan parlamentti ei voi pitkällä aikavälillä tyytyä pelkkiin korupuheisiin.
Parliament cannot be satisfied in the long run purely with lip service.
FinnishTähän mennessä saavutettuihin edistysaskeliin ei kuitenkaan tule tyytyä.
We cannot, however, be satisfied with the progress made up to the present day.
FinnishVähempään ei voida tyytyä EU:ssa, joka ylpeilee tiukoilla normeillaan.
Nothing less would be acceptable in a Europe which boasts of its high standards.
FinnishMeidän ei pitäisi kuitenkaan tyytyä vain tarkastelemaan sitä, mitä mieltä komissio on.
What we should do, though, is not just to look at what the Commission says.
FinnishEmme voi tyytyä mihinkään vähempään kuin siihen, että nämä ongelmat ratkaistaan viipymättä.
We cannot accept anything less than that these problems be tackled without delay.
FinnishMeidän ei pidä tyytyä keskustelemaan virastojen sulauttamisen tarpeellisuudesta.
We should not only be discussing whether a merger should take place.
FinnishVaikka tilanne on akuutti, ei kuitenkaan voida tyytyä akuuttiin humanitaariseen apuun.
Even if this is an emergency situation we must not stop at emergency help.
FinnishEmme voi pelkästään tyytyä määrittelemään, että menot ovat lainmukaisia.
We cannot be satisfied simply with determining that expenditures are lawful.
FinnishMinun on kuitenkin lisättävä, että tällä alueella me emme voi tyytyä pelkkiin kokeiluihin.
But I must add that, in this field, we cannot be satisfied with experiments.
FinnishOlette kuitenkin oikeassa: emme voi tyytyä pelkkiin julistuksiin, vaan meidän on toimittava.
Nevertheless, you are right: we cannot just make declarations; we need to act.
FinnishMe emme saa tyytyä vain vastaamaan EU:n ulkopuolisten valtioiden esittämiin pyyntöihin.
We must not be satisfied with merely responding to requests by countries outside the EU.
FinnishMeidän ei pitäisi tyytyä vain eleisiin, vaikka tekisimmekin sen hyvässä tarkoituksessa.
We should not be in the business of just making gestures, however well-meaning they are.
FinnishSiksi emme voi tyytyä eurooppalaisten yleispalvelujen vähimmäismääritelmään.
That is why we cannot be content with a minimal definition of a European universal service.
FinnishEmme voi tyytyä irtisanottujen työntekijöiden todennäköiseen uudelleenkoulutukseen.
We cannot be content with hypothetical retraining of employees who have been made redundant.
FinnishVoimmeko tyytyä joustoturvaan ja työlainsäädännön vähimmäisstandardeihin?
Can we be content with flexicurity, and with minimum standards in relation to labour law?
FinnishKolmanneksi emme kuitenkaan voi tyytyä katselemaan, kun lentokoneet pommittavat siviiliväestöä!
Thirdly, however, we cannot condone aeroplanes bombing the civilian population!