FI

typerä {adjektiivi}

volume_up
1. yleinen
Äänestimme siten tätä tekstiä vastaan, joka on samalla kertaa sekä typerä että vastenmielinen.
We have therefore voted against a text which is both foolish and repugnant.
That would clearly be foolish.
But I am a foolish lawyer.
Miten tämä typerä tilanne on syntynyt parlamentin ja jäsenvaltioiden väliin?
How does this silly situation arise between Parliament and the Member States?
(EN) Arvoisa puhemies, äänestin tätä mietintöä vastaan, koska se on typerä mietintö.
Mr President, I voted against this report because it is a silly report.
Se typerä puhe, jonka kuulimme, ei liity mitenkään siihen, mitä esityksessä sanotaan.
The silly talk that we have had to listen to has nothing to do with what is in the proposal.
typerä (myös: tyhmä)
Puheenjohtaja Prodin omaa kieltä käyttääkseni ehdotus on typerä - stupide.
To use President Prodi's own language, the proposal is stupid - stupide.
Vakaus- ja kasvusopimus on todellakin typerä, kuten kaikki päätökset, jotka ovat joustamattomia.
This Pact is indeed stupid, as are all decisions that are rigid.
Sopimus oli todellakin typerä, oikeastaan kahdessakin mielessä.
It was indeed stupid, doubly so in fact.
typerä
typerä (myös: aasimainen)
typerä (myös: tietämätön)
typerä (myös: tyhmä)
volume_up
dense {adj.} [ark.]
typerä
volume_up
derpy {adj.} [slangi]
typerä
volume_up
goofball {adj.} [slangi]
typerä
typerä (myös: tyhjä, merkityksetön)
typerä (myös: ontuva, huono, rampa, tyhmä, heikko)
typerä (myös: hullu, hölmö)
volume_up
loony {adj.} [slangi]
Hänen typerä lausuntonsa oli sitäkin epämiellyttävämpi, koska jotkut Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmään kuuluvat puolalaiset kollegani antoivat sille suosionosoituksia.
His nonsensical statement was all the more unpleasant because it was applauded by some of my fellow Members from Poland among the European Conservatives and Reformists.
2. Arkikielinen
typerä (myös: idioottimainen, hölmö)
volume_up
dumb {adj.} [ark.]

Esimerkkejä "typerä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishVäitän, että jos EU oli vastaus, niin kysymyksen on täytynyt olla hyvin typerä.
I maintain if the EU was the answer, it must have been a very silly question.
FinnishOlen aina sanonut, että jos EU on vastaus, kysymyksen on täytynyt olla typerä.
I have always said that, if the EU is the answer, it must have been a silly question.
FinnishMiten tämä typerä tilanne on syntynyt parlamentin ja jäsenvaltioiden väliin?
How does this silly situation arise between Parliament and the Member States?
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, äänestin tätä mietintöä vastaan, koska se on typerä mietintö.
Mr President, I voted against this report because it is a silly report.
FinnishPuheenjohtaja Prodin omaa kieltä käyttääkseni ehdotus on typerä - stupide.
To use President Prodi's own language, the proposal is stupid - stupide.
FinnishOlen täysin samaa mieltä Romano Prodin kanssa siitä, että vakaus- ja kasvusopimus on typerä.
I fully share Mr Prodi’s view that the Stability and Growth Pact is idiotic.
FinnishJuuri tätä tarkoitetaan, kun sanotaan, että vakaus- ja kasvusopimus on typerä.
That is exactly what is meant by saying that this Pact is stupid.
FinnishSe typerä puhe, jonka kuulimme, ei liity mitenkään siihen, mitä esityksessä sanotaan.
The silly talk that we have had to listen to has nothing to do with what is in the proposal.
FinnishBrittiläisen luuta sisältävän lihan vientikielto on typerä ja tarpeeton, ja se pitäisi kumota.
The British ban on meat on the bone is stupid and unnecessary and should be lifted.
FinnishÄänestimme siten tätä tekstiä vastaan, joka on samalla kertaa sekä typerä että vastenmielinen.
We have therefore voted against a text which is both foolish and repugnant.
FinnishVoin vain vielä kerran todeta, että jos vastaus on EU, kysymyksen on täytynyt olla typerä.
Once again, I can only conclude that if the EU is the answer, it must have been a silly question.
FinnishVakaus- ja kasvusopimus on typerä, mutta kuten komission jäsen Solbes sanoo, meidän on säilytettävä se.
The Stability and Growth Pact is stupid, but, as Mr Solbes says, we need to keep it.
FinnishTeko, joka toi yksityiselämäni julkisuuteen, oli äärimmäisen typerä.
The act which brought my private life to public attention was one of extraordinary foolishness.
FinnishSangatten sulkeminen sulkematta rajoja on ilmeisen epäjohdonmukainen, typerä ja tehoton toimenpide.
Closing Sangatte without closing borders is obviously inconsistent, absurd and ineffective.
FinnishOlen sanonut monta kertaa, että jos EU on vastaus, kysymyksen on täytynyt olla typerä.
I have said many times before that if the EU is the answer then the question must have been a stupid one.
FinnishEn halua jatkaa keskustelua siitä, oliko vakaussopimus typerä.
I do not wish to contribute to the debate as to whether or not the Stability Pact was stupid.
FinnishVakaus- ja kasvusopimus on todellakin typerä, kuten kaikki päätökset, jotka ovat joustamattomia.
This Pact is indeed stupid, as are all decisions that are rigid.
FinnishTämä typerä suunnitelma on vesistöjä koskevan puitedirektiivin hengen ja tekstin vastainen.
This injudicious plan contravenes both the spirit and the letter of the framework directive on water.
FinnishTyperä on myös se toimielinten välinen sopimus budjettikurista, joka tehtiin toukokuussa 1999.
Stupid too is the Interinstitutional Agreement on budgetary discipline, which was concluded in May 1999.
FinnishMeillä oli oikeus ja hyvä syy hylätä tämä typerä mietintö.
We had every right, and reason, to reject this idiotic report.