"tuulahdus" - Englanninkielinen käännös

FI

"tuulahdus" englanniksi

EN

FI tuulahdus
volume_up
{substantiivi}

tuulahdus (myös: henkäys, tuoksahdus, lasikampela)
volume_up
whiff {subst.}

Esimerkkejä "tuulahdus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishKirilovin mietintö on kuin raikas tuulahdus näinä synkkinä aikoina.
In these dark and overcast times, the Kirilov report may be a breath of fresh air.
FinnishTanskan ulkoministeri Neils Helveg Petersen sanoo: "Se on tuulahdus menneisyydestä" .
According to the Danish Foreign Minister, Niels Helveg Petersen, this is "a blast from the past' .
FinnishTällä hetkellä pohjoinen tuulahdus on erittäin tervetullut.
FinnishUusi lähestymistapa, raikas tuulahdus, jonka haluatte tuoda EU:n politiikkaan tällä kunnianhimoisella ohjelmalla, on siksi oikea.
This new approach, this breath of fresh air that you want to bring into European policy with this ambitious programme, is therefore the right one.
FinnishTämä ensimmäinen demokratian tuulahdus yli 40 vuoteen koettiin suorastaan malliolosuhteissa, kun otetaan huomioon maan yleinen tilanne.
This first brush with democracy, after more than 40 years, occurred under what can be described as model conditions, given the overall situation in the country.
FinnishToivon, että Tindemans tulisi Tanskaan ennen kansanäänestystä selvittämään, onko hän vain - Neils Helvegin sanoin - "tuulahdus menneisyydestä" .
I hope Mr Tindemans will come to Denmark before the referendum and explain whether he is indeed - in the words of Mr Helveg - simply a 'blast from the past' .
FinnishOttaen huomioon vuosituhannen vaihtuminen, meille kaikille tekisi hyvää eurooppalainen tuulahdus tai peräti myrsky nykyisten ilmatilaongelmien ratkaisemisessa.
Looking ahead to the millennium, I think it would do us good to have a European wind or even gale behind us to impel us to resolve the airspace problems.
FinnishTämän vuoksi on kuin tuulahdus raikasta ilmaa huomata, että olette asettanut Lissabonin strategian toteuttamisen yhdeksi ensisijaisista poliittisista tavoitteistanne.
It therefore comes as a breath of fresh air to see that you have put the pursuit of the Lisbon strategy at the forefront of your policy objectives.
Finnish. - (IT) Olemme viimeinkin tässä vaiheessa kuukausien lykkäyksen jälkeen: olemme äänestäneet mietinnöstä, joka on todellinen raikas tuulahdus yritystemme tulevaisuudelle.
At last, we have got here, after months of postponement: we have voted on the report that is a real breath of fresh air for the future of our companies.