"tutustuttaa" - Englanninkielinen käännös

FI

"tutustuttaa" englanniksi

FI tutustuttaa
volume_up
[tutustutan|tutustuttanut] {verbi}

tutustuttaa (myös: perehdyttää)
Käytännössä tämä on lisäksi mielekäs tapa tutustuttaa ehdokasvaltiot eri politiikan alueisiin ja menettelyihin unionin sisällä.
In reality this is also a useful method to familiarize the candidate countries with the various policy areas and procedures within the Union.

Esimerkkejä "tutustuttaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

Finnish2:32 Nyt haluan tutustuttaa teidät lajiin nimeltä bonobo.
2:32 So what I want to do now is introduce you to a species called the Bonobo.
Finnish   Lasten lelujen ei ole tarkoitus olla vain huvitusvälineitä vaan myös kehittää lapsia ja tutustuttaa heitä maailmaan.
   The role of children’s toys is not only to amuse, but also to teach children and help them get to know the world.
FinnishHän kuvaa potilaidensa kokemuksia hellyttävän yksityiskohtaisesti ja tutustuttaa meidät tämän vaietun ilmiön biologiaan.
He describes the experiences of his patients in heartwarming detail and walks us through the biology of this under-reported phenomenon.
FinnishKalenterien tarkoituksena on tutustuttaa meitä paremmin muista jäsenvaltioista kotoisin oleviin kollegoihimme ja myös heidän juhlapyhiinsä.
The purpose of these calendars is to enable us to get to know our colleagues from other countries better, including their public holidays.
FinnishTämä voi vain parantaa Skotlannin asemaa vieraanvaraisena turisti- ja liikematkakohteena ja lisäksi tutustuttaa skotit euroseteleihin ja ­kolikkoihin.
This can only enhance Scotland's position as a welcoming tourist and business travel destination, as well as familiarising Scots with the euro notes and coins.
FinnishJos hän olisi tehnyt niin, hän olisi voinut vertailla tapahtumien kulkua vuodesta toiseen ja tutustuttaa meidät kaikki tällä alueella tapahtuneeseen edistykseen tai sen puutteeseen.
Had he done so, he would have been able to compare developments from year to year and familiarise us all with the progress made in this field, or the lack thereof.