"tuore" - Englanninkielinen käännös

FI

"tuore" englanniksi

FI tuore
volume_up
{adjektiivi}

1. yleinen

tuore (myös: äskeinen, viimeaikainen)
volume_up
recent {adj.}
Tuore esimerkki tästä ovat kosmetiikkatuotteet ja pesuaineet.
A recent example is that of cosmetics and detergents.
Egyptin kansankokouksen tuore kirje on tältä osin sopimaton mutta merkityksellinen.
The recent letter from the People' s Assembly on this matter is inopportune but significant.
Ecofin-neuvoston tuore päätös on isku vasten Euroopan kansalaisten kasvoja.
The most recent decision by the ECOFIN Council is a slap in the face for European citizens.
tuore (myös: virkeä, uusi, virkistynyt, raitis)
volume_up
fresh {adj.}
Yhtäkkinen tunisialaispakolaisten virta on tuore todiste tästä.
The sudden influx of Tunisian refugees is fresh evidence of this.
Tämä uutinen on vielä aivan tuore: talebanit ovat vallanneet erään kaupungin Keski-Afganistanissa.
The news is still fresh: the Taliban recaptured a town in the centre of Afghanistan.
Näitä tehtäviä varten Euroopan parlamentin tuore ja voimakas tuki on erittäin tärkeää.
For those tasks, the fresh and forceful backing of the European Parliament is of great importance.
tuore (myös: uusi)
volume_up
new {adj.}
Älkää kuitenkaan unohtako, että Luxemburgin prosessi on vielä melko tuore.
However, do not forget that the Luxembourg process is still very new.
That is a recent comment by a new president.
Lapin yliopiston tuore tutkimus kertoo, että EU:lla on jo nyt yllättävän paljon toimivaltaa arktisella alueella.
New research at the University of Lapland shows that, surprisingly, the EU already has a lot of power in the Arctic region.
tuore (myös: taitava, mukava, hyvä, miellyttävä)
volume_up
good {adj.}
Näin ollen tämä tammikuu tuntuu - jos valtuuskuntani jäsenet tähän suostuvat, tämä on niin tuore asia - hyvältä ajalta.
This being the case, January seems a good time to go, if the members of my delegation agree: all this has happened so very recently.

2. "esim. uutisista"

tuore (myös: kiihkeä, kiivas, tulinen, kuuma)
volume_up
hot {adj.}

Esimerkkejä "tuore"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishKyseinen päätöslauselma oli vielä aivan tuore, kun Eurostat-tapaus tuli ilmi.
Scarcely had the ink dried on that resolution when the Eurostat affair erupted.
FinnishYK:n tuore raportti osoittaa, että tilanne on itse asiassa pahenemassa.
The latest United Nations report shows that, in fact, the situation seems to be getting worse.
FinnishTšernobylin onnettomuus ja tuore Fukushiman onnettomuus ovat näyttäneet kolikon toisen puolen.
The tragedies in Chernobyl and, recently, in Fukushima, have shown the other side of the coin.
Finnishon jäljellä 100 päivää, jaetaan tuore tiedotuspaketti,
or 100 days to go, and focuses on the final visual appearance of the euro banknotes
FinnishTuore tapaus kiinalaisen lastenmaitokorvikkeen saastumisesta osoittaa, kuinka tärkeää tämä on.
The latest cases involving contaminated Chinese baby formula milk prove just how important this is.
FinnishPerusteluna direktiivin nopealle uudistamiselle on tuore esimerkki Suomesta.
Justification for the prompt reform of the directive is provided by something that happened recently in Finland.
FinnishKomission tuore ehdotus on vastaus näihin vaatimuksiin.
The present proposal is the Commission's answer to these complaints.
FinnishHerra Fayot'n mietintö on loistava, sopusuhtainen ja tuore mietintö.
Mr Fayot's report is a mean, lean and green report.
FinnishEilinen hyökkäys ihmisoikeusaktivisti Lev Ponomarevia vastaan on tuore osoitus ihmisoikeustaistelijoiden vaikeasta tilanteesta Venäjällä.
For instance, the attack on human rights activist Lev Ponomarev last night is the latest reminder of how difficult the situation for human rights defenders is in Russia.
FinnishZimbabwen johtajan tuore ehdotus siitä, että maatilat palautetaan niiden omistajille, tuli selvästikin liian myöhään, eikä siihen juurikaan voida luottaa.
The present proposal by the Zimbabwean leader to return farms to their former owners clearly comes too late, and fails to inspire the slightest confidence.
FinnishMerkitsikö tämä tuore onnettomuus ydinteollisuuden kuolinkorinaa vai tarvitaanko vielä lisää ydinonnettomuuksia, ennen kuin lopetamme tämän hirveän teollisuudenalan?
But is this latest accident the death rattle of the nuclear industry or must further nuclear terror happen before we close this monstrous industry down?