"tuomioistuin" - Englanninkielinen käännös

FI

"tuomioistuin" englanniksi

FI

tuomioistuin {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
Ylikansallinen Euroopan yhteisöjen tuomioistuin ei tyydy olemaan tuomioistuin.
The supranational European Court of Justice is not satisfied with being a court.
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin ei tietenkään ole tuomioistuin.
The European Court of Justice is of course not a court of justice.
Tuomioistuimen 18 tuomaria vannoo valan, ja tuomioistuin avataan tänään.
The court's 18 judges will be sworn in and the court will be inaugurated today.
tuomioistuin
Se ei ole tuomioistuin, joka voi tehdä rangaistuksia tai korvauksia koskevia päätöksiä.
It is not a court of law able to hand down decisions on penalties or compensation.
Sen vuoksi oikea paikka asian ratkaisemiseen on tuomioistuin.
The real place to adjudicate, therefore, is in a court of law.
The European Parliament is not a court of law.
2. Oikeustiede
tuomioistuin
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin ei tietenkään ole tuomioistuin.
The European Court of Justice is of course not a court of justice.
Ylikansallinen Euroopan yhteisöjen tuomioistuin ei tyydy olemaan tuomioistuin.
The supranational European Court of Justice is not satisfied with being a court.
Haagin kansainvälinen tuomioistuin päättää valtioiden välisistä kiistoista.
The International Court of Justice in The Hague rules on international disputes.

Esimerkkejä "tuomioistuin"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishYlikansallinen Euroopan yhteisöjen tuomioistuin ei tyydy olemaan tuomioistuin.
The supranational European Court of Justice is not satisfied with being a court.
FinnishKummassakin tapauksessa unionin tuomioistuin tutkii väitteet ja antaa tuomionsa.
In either case, the Court investigates the allegations and gives its judgment.
FinnishYhteisön tuomioistuin muistutti tästä 12. toukokuuta 1998 antamassaan päätöksessä.
In its judgment of 12 May, the Court of Justice highlighted these requirements.
FinnishTätä odotellessamme Euroopan yhteisöjen tuomioistuin jakaa edelleen tuomioitaan.
As we wait for that, the European Court of Justice's verdicts continue to roll out.
FinnishEuroopan yhteisöjen tuomioistuin on asettanut meidät tässä hyvin hankalaan asemaan.
The European Court of Justice (ECJ) has put us in a very difficult position here.
FinnishTuomioistuin odottaakin nähtävästi selvennystä yhteisön lainsäädäntöelimiltä.
The Court is obviously waiting for clarification from the European legislature.
FinnishMe emme ainakaan halua, että tuomioistuin määrittelee työntekijöiden oikeudet.
We, for our part, do not want employees’ rights to be determined by the Court.
FinnishEuroopan yhteisöjen tuomioistuin vahvisti tämän lähestymistavan Sinagan tapauksessa.
This approach was confirmed by the European Court of Justice in the Sinaga case.
FinnishEnnen kaikkea meidän on saatava tietää, mitä yhteisöjen tuomioistuin meiltä vaatii.
First and foremost, we need to know what the Court of Justice requires from us.
FinnishVoimme vain toivoa, ettei tuomioistuin toimi samoin tyyppilomakkeen kohdalla.
We can only hope that it does not do the same in the case of the standard form.
FinnishOn täysin väärin ja käsittämätöntä, että tuomioistuin langettaa tällaisen tuomion.
It is utterly wrong and incomprehensible for a court to pronounce such a sentence.
FinnishTämän johtopäätöksen teki myös yhteisöjen tuomioistuin esimerkiksi asiassa Laval.
This was also the conclusion arrived at by the Court in the Laval case, for example.
FinnishLuuletteko, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuin pitää tällaista hyväksyttävänä?
Do you believe that this will stand up to scrutiny by the European Court of Justice?
FinnishHaagin kansainvälinen tuomioistuin päättää valtioiden välisistä kiistoista.
The International Court of Justice in The Hague rules on international disputes.
FinnishTästä syystä Euroopan yhteisöjen tuomioistuin pyysi Italiaa lykkäämään karkotusta.
That is why the European Court asked Italy to suspend the expulsion measure.
FinnishTuomioistuin sijaitsee Luxemburgissa, ja siihen kuuluu tuomareita kaikista EU-maista.
The court, located in Luxembourg, is made up of judges from all the EU countries.
FinnishTäällä Strasbourgissa sijaitseva tuomioistuin voi tukea meitä ihmisoikeusasioissa.
The court here in Strasbourg can support us in connection with human rights.
FinnishEuroopan yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut tämän tärkeän periaatteen.
This significant principle has been established by the European Court of Justice.
FinnishTuomioistuin on ottanut vallan jäsenvaltioilta ja antanut sen komissiolle.
The Court has seized power from the Member States and handed it to the Commission.
FinnishEnsimmäisen asteen tuomioistuin tuomitsi kuolemaan myös kansalainen Helmut Hoferin.
The citizen Helmut Hofer has also been given a first-degree death sentence.