"tuntua" - Englanninkielinen käännös

FI

"tuntua" englanniksi

FI tuntua
volume_up
[tunnun|tuntunut] {verbi}

tuntua (myös: voida, huomata, koettaa, jaksaa)
Minusta alkaa tuntua, että tälle mietinnölle pitäisi antaa uusi nimi: "Lykkäys" !
I shall begin to feel that this report should be renamed: "The deferral" !
Sinusta ei koskaan tarvitse tuntua siltä, että USB-kaapeli olisi liekasi.
Never feel like you have to be tethered by that USB cable again.
Sinusta ei pitäisi tuntua siltä, että sosialistit ovat loukanneet sinua, päinvastoin.
You should not feel victimised by the Socialists in this case.
tuntua (myös: näyttää)
Sanon tässä sivumennen, että se saattaa tuntua monesta houkuttelevalta tilaisuudelta.
Let me say in passing that this may seem an attractive prospect for a number of people.
Monimutkaiselta se saattaa tuntua myös työskentelyämme seuraavien vierailijoiden mielestä.
It must also seem rather complicated for the visitors present.
EU:n on tuettava myös ratkaisuja, jotka voivat tuntua tällä hetkellä omaperäisiltä.
The EU must also support solutions which may seem unconventional at the moment.

Esimerkkejä "tuntua"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishOlemme tietoisia siitä, että tietyistä tuottajista päätös voi tuntua raskaalta.
We are aware that the decision may be felt to be onerous for certain manufacturers.
FinnishMonista tämä voi tuntua täysin tavalliselta, mutta sitä se ei ole aina ollut.
That might be considered perfectly normal, but it was not normal before.
Finnish0:16 Viisi vuotta sitten sain kokea miltä Liisasta on täytynyt tuntua Ihmemaassa.
0:16 Five years ago, I experienced a bit of what it must have been like to be Alice in Wonderland.
FinnishTämä kertomus voi joistakin tuntua tekniseltä, mutta sitä se ei ole.
This report may sound to some as if it is a technical report - it is not.
FinnishOn jopa sanottava, että ilmassa on tiettyä mahdollisen epäonnistumisen tuntua.
There is even a definite feeling in the air, it could be said, that failure is a real possibility.
FinnishSallinette minun esittää yhden asian, joka voi joistakin tuntua melko arkipäiväiseltä.
Let me make a point that some may regard as rather prosaic.
FinnishVoi tuntua pettymykseltä, ettei neuvotteluissa edistytty.
It may be deemed disappointing that no progress was achieved in the talks.
FinnishUusien eurooppalaisten tuottajien aiheuttama kilpailu alkaa tuntua raskaana myös Euroopassa.
Competition from new European producers is beginning to have a significant impact within Europe too.
FinnishYhteissijoitusyrityksiin liittyvä kysymys saattaa tuntua vaikealta, tekniseltä ja poliittisesti vaaralliselta.
The issue of UCITS may appear difficult, technical and a political minefield.
FinnishHänestä on sanottu ja kirjoitettu niin paljon, että alkaa tuntua siltä, voiko mitään lisättävää enää olla.
So much has now been said and written about her that you might ask what more can be said.
FinnishHaluan vain muistuttaa parlamenttia yhdestä ilmiselvästä asiasta, joka saattaa tuntua hieman arkipäiväiseltä.
I just want to make one very obvious point to Parliament, which may be a little prosaic.
FinnishLisäksi talouskriisistä on vasta vähän aikaa, ja talouden elpyminen alkaa tuntua hitaasti.
In addition, the financial crisis is still recent, and the economic recovery is slow in making itself felt.
FinnishEsimerkiksi, me kaikki rakastamme rapeutta, sitä tuntua suussa.
To give just one example, we love crunchiness, mouthfeel.
FinnishYhtäkkiä Eurooppa alkoi tuntua haavoittuvalta ja turhan huolettomalta.
Europe suddenly felt vulnerable and unprepared.
FinnishTällä hetkellä kyseinen sana voi tosin tuntua sopimattomalta.
Even that word is perhaps out of place in this instance.
FinnishArvoisa rouva puhemies, tämä voi tuntua hieman omituiselta kysymykseltä täällä Euroopan parlamentissa.
Madam President, this may appear to be a rather out-of-the-way issue for us in the European Parliament.
FinnishEhkä tuulienergia alkaa lopulta tuntua meistä kannattavalta.
We may eventually find that wind power becomes viable.
FinnishMyönnän kuitenkin, että kommenttini on saattanut tuntua loukkaavalta, ja haluan näin ollen perua sen.
However, I accept that my remark might have appeared insulting and I would therefore like to withdraw it.
FinnishTämän äänestyksen myötä minusta on alkanut tuntua, ettei Kalifornia sittenkään ole niin kovin kaukana.
With this vote, California has never seemed so far away.
FinnishEdesmennyt presidentti Conté otti vallan sotilasvallankaappauksella, ja nykytilanteessa on jo eletyn tuntua.
The late President Conté himself seized power in a military coup, and now there is a sense of déjà vu.