"tunnustus" - Englanninkielinen käännös

FI

"tunnustus" englanniksi

FI

tunnustus {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
Hallituksen tunnustaminen on tunnustus, jonka Eurooppa-neuvosto antaa.
The recognition of a government is the recognition that is given by the European Council.
Tekijänoikeus on henkilökohtainen tunnustus- ja tunnistusoikeus.
Copyright is a personality right, a right to recognition and identification.
Sama tunnustus on vastikään tehty kehitysyhteistyövälineen osalta.
We have just obtained the same recognition for the DCI.
Mietintö on osaksi kansallisten parlamenttien merkityksen tunnustus.
The report is partially an acknowledgement of the importance of national parliaments.
Se on myös tervetullut tunnustus heidän kaltaisilleen ihmisille.
It is also a welcome acknowledgement of the kinds of people they were.
That is certainly an interesting acknowledgement.
Arvoisa komission jäsen, mielestäni tämä on melkoinen tunnustus.
May I suggest to the Commissioner that this is a remarkable admission to make.
Kahden suurimman ryhmän välitön alistuminen tilanteeseen on myös selvä tappion tunnustus.
It is a clear admission of failure, too, that the two largest groups immediately submit.
That was indeed a nice honest admission.
tunnustus (myös: myöntäminen, julistus)
Toiseksi, voidaanko tämä päätös tehdä, jos tunnustus on saatu kiduttamalla?
Second, can this decision be made if a confession has been extracted under torture?
Syytettyä hakattiin, ja häneltä saatiin tunnustus brutaalein menetelmin.
The accused was beaten and a confession extracted by brutal treatment.
Tässä yhteydessä minun on tehtävä henkilökohtainen tunnustus.
In this context I must make a personal confession.
Oli suuri tunnustus mietinnölle, että valiokunta äänesti yksimielisesti sen puolesta.
It was to the report’s credit that the committee voted unanimously in favour of the report.
Hänen ponnisteluilleen pitäisi antaa tunnustus.
Credit should be given to his efforts.
Kyse on vaikuttavasta hallinnollisesta ja teknisestä suorituksesta, josta on annettava täysi tunnustus.
It is an impressive administrative and technical piece of work, which deserves the greatest credit.
tunnustus (myös: ylistys)
tunnustus (myös: kuittaus)
Nämä ehdotukset ovat tunnustus maidontuotantoa koskevan komission strategian epäonnistumisesta.
These proposals are an acknowledgment of the failure of the Commission's policy for the dairy farming sector.
2. Oikeustiede
tunnustus (myös: tunnustaminen)
Toiseksi, voidaanko tämä päätös tehdä, jos tunnustus on saatu kiduttamalla?
Second, can this decision be made if a confession has been extracted under torture?
Syytettyä hakattiin, ja häneltä saatiin tunnustus brutaalein menetelmin.
The accused was beaten and a confession extracted by brutal treatment.
Tässä yhteydessä minun on tehtävä henkilökohtainen tunnustus.
In this context I must make a personal confession.

Esimerkkejä "tunnustus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishToiseksi, voidaanko tämä päätös tehdä, jos tunnustus on saatu kiduttamalla?
Second, can this decision be made if a confession has been extracted under torture?
FinnishMinun mielestäni tämä on todellakin suuri tunnustus Euroopan unionille ja parlamentille.
Indeed, in my view, it is a great credit to the European Union and this House.
FinnishTiedän, ettei tämä tietenkään riitä, mutta meidän on annettava siitä tunnustus Guinealle.
I am of course aware that this is not enough, but we must recognise that it took place.
FinnishOli suuri tunnustus mietinnölle, että valiokunta äänesti yksimielisesti sen puolesta.
It was to the report’s credit that the committee voted unanimously in favour of the report.
FinnishKahden suurimman ryhmän välitön alistuminen tilanteeseen on myös selvä tappion tunnustus.
It is a clear admission of failure, too, that the two largest groups immediately submit.
FinnishMietintö on osaksi kansallisten parlamenttien merkityksen tunnustus.
The report is partially an acknowledgement of the importance of national parliaments.
FinnishArvoisa komission jäsen, mielestäni tämä on melkoinen tunnustus.
May I suggest to the Commissioner that this is a remarkable admission to make.
FinnishSyytettyä hakattiin, ja häneltä saatiin tunnustus brutaalein menetelmin.
The accused was beaten and a confession extracted by brutal treatment.
FinnishHallituksen tunnustaminen on tunnustus, jonka Eurooppa-neuvosto antaa.
The recognition of a government is the recognition that is given by the European Council.
FinnishSe on suuri tunnustus Välimeren alueen strategiselle merkitykselle.
His report fully recognizes the strategic importance of the Mediterranean.
FinnishTekijänoikeus on henkilökohtainen tunnustus- ja tunnistusoikeus.
Copyright is a personality right, a right to recognition and identification.
FinnishSe on vahva ja selvä tunnustus komission tekemälle työlle jalkaväkimiinojen poistamiseksi.
The signal to support the Commission in the battle against landmines is now loud and clear.
FinnishHän aikoo panostaa vakavissaan ihmiskaupan torjuntaan, mille on annettava tunnustus.
He is serious about making a difference in combating trafficking, and that needs to be recognised.
FinnishSe on myös tunnustus EU:n sitoutumisesta Korean niemimaahan ja alueeseen.
It is also a recognition of the engagement of the EU on the Korean Peninsula and in the region.
FinnishItse asiassa se on tiedossa oleva tosiasia, ja tämän tosiasian tunnustus.
More than this, it is a known fact and recognition of this fact.
FinnishUnescon tunnustus kannustaisi laatimaan määritelmän, jolla suojellaan tätä nimenomaista ruokavaliota.
Recognition by UNESCO would encourage a definition to protect this particular diet.
FinnishSe on myös tervetullut tunnustus heidän kaltaisilleen ihmisille.
It is also a welcome acknowledgement of the kinds of people they were.
FinnishTämä on toistaiseksi merkittävin tällä alalla saavutettu tunnustus.
This is the greatest pronouncement adopted to date in this area.
FinnishMinun on kuitenkin tehtävä tunnustus - mikä on harvinaista poliitikoille - ja sanottava, että olin väärässä.
But I have to make a confession - rare in politicians - and say that I was wrong.
FinnishSaharovin palkinto oli tunnustus kamppailusta vapaudenriistoon syyllistyviä julmia järjestelmiä vastaan.
The Sakharov prize was an award for fighting terrible systems of bondage.