"tulva" - Englanninkielinen käännös

FI

"tulva" englanniksi

volume_up
tulva {subst.}

FI tulva
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

tulva (myös: vedenpaisumus)
volume_up
flood {subst.}
Tämä varotoimi ei koske ainoastaan tulva-alueita.
This provision does not just apply to flood zones.
Ainakin viranomaisten mukaan tulva oli pahin 50 vuoteen.
As far as the authorities are concerned, it was the worst flood of the past 50 years.
Luulevatko löysän politiikan kannattajat, että moinen tulva tuo meille enemmän kalaa?
Do the advocates of a weak policy believe that such a flood will yield more fish?
tulva
tulva
volume_up
alluvion {subst.}
volume_up
deluge {subst.}
tulva
tulva
volume_up
landflood {subst.}
tulva (myös: puuska, ryöppy)
volume_up
spate {subst.}
Tulva pyyhkäisi 22 mailin matkan sisämaahan, peittäen pellot ja suolaten monet niistä voimakkaasti.
The tidal wave swept inland for 22 miles, flooding fields and leaving many of them heavily salinated.

2. Kuvainnollinen

tulva
volume_up
outpouring {subst.} [kuv.]
Erittäin merkittävää on tänä aikana ollut solidaarisuuden tulva kansalaisilta, paikallisilta kansalaisjärjestöiltä ja Myanmarin Punaiselta Ristiltä.
Most remarkable during this period has been the outpouring of solidarity among citizens, local NGOs and the Myanmar Red Cross.

Esimerkkejä "tulva"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishTulva peitti alleen useita kyliä, ja monet talot jäivät kokonaan veden alle.
Numerous villages were flooded and many houses were totally immersed under water.
FinnishTyöntekijöiden tulva on pelkkää kuvitelmaa, ja työntekijöiden liikkuvuus on haaste.
The invasion is nothing but a fantasy, and the mobility of workers is a challenge.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, kaksi kuukautta sitten vaalipiiriäni koetteli tuhoisa tulva.
Mr President, two months ago, my constituency was hit by disastrous floods.
FinnishArvoisa jäsen Fiebeger, pyysitte meitä toimimaan nopeasti tulva-asiassa.
As far as the floods are concerned, Mrs Fiebeger, you urged us to act quickly.
FinnishSyrjäytyneiden ihmisten tulva on toisinaan muuttanut alueiden etnistä rakennetta.
The influx of displaced persons has sometimes changed the ethnic composition of the regions.
FinnishJos laillisuutta ei kunnioiteta, meitä uhkaa miljoonien epätoivoisten pakolaisten tulva.
If legality is not respected, we risk an invasion of millions of desperate people in flight.
FinnishReaaliaikaisessa maailmassa kuluttajaa kohtaa suoranainen tietojen tulva.
Internet users are bombarded with a barrage of online information.
FinnishMielestäni tämä on tärkeä viesti tulva-alueiden yrityksille.
I think this is a very important signal to the businesses affected in these areas.
FinnishTämä syrjäytyneiden ihmisten tulva suosii kaikenlaista rikollisuutta ja riistoa.
This influx of marginalised individuals provides a breeding ground for all sorts of crime and exploitation.
FinnishNäiden pakolaisten tai valepakolaisten tulva asettaa Euroopalle kysymyksen sen omasta epäjohdonmukaisuudesta.
This influx of refugees, or false refugees, poses Europe a problem of incoherence.
FinnishTulva-alueiden väestö näki, että Eurooppa on dynaaminen avustaja.
The local citizens saw that Europe is a dynamic force for help.
FinnishTämä koskee muitakin kuin Saksan ja Itävallan tulva-alueita.
That applies not just to the disaster areas in Germany and Austria.
FinnishNykyinen keskitetty menetelmä ja asiakirjojen tulva ovat jossain määrin mielivaltaisia.
The present centralised method, which means that there is a backlog of cases, is inevitably somewhat arbitrary.
FinnishTaudin ehkäisy- ja hoitotoimet ovat ratkaisevia, jotta voidaan tyrehdyttää tartuntojen kasvava tulva.
Actions to prevent and treat the disease are vital in order to stem the growing tide of infections.
FinnishToimet on toteutettava pikaisesti, sillä tulva-alueiden ihmiset tarvitsevat rahallista tukea nopeasti.
And action must be taken quickly because the people affected are in urgent need of financial support.
FinnishHakemusten tehokas valvonta ja turvapaikkakriteerit ovat yksi keino padota maahanmuuttajien tulva.
Efficient control of asylum applications and criteria is one of the means of stemming the migratory flow.
FinnishVuosien ajan on rakennettu joenvarsialueille, tulva-alueille.
For years, construction has been taking place in areas close to rivers, areas that are prone to flooding.
FinnishVuotta 2010 leimasi useita Euroopan maita koetellut tuhoisa tulva. Puola kärsi kahdesta tulvasta.
The year 2010 was marked by disastrous flooding in many countries of Europe, with Poland suffering two floods.
FinnishJoskus voi tulla tulva ja sen jälkeen kuivuus.
We all know that, when we are dealing with water, we can have floods one day and areas of drought the next.
FinnishViime kesänä Kaakkois-Ranskan tulva-alueiden asukkaat pinosivat hiekkasäkkejä jo hyvissä ajoin.
This summer, in the regions that were affected in south eastern France, the locals were already piling up sandbags.