"toipua" - Englanninkielinen käännös

FI

"toipua" englanniksi

FI toipua
volume_up
[toivun|toipunut] {verbi}

Vuonna 1945 maailma alkoi toipua toisesta maailmansodasta ja Eurooppa oli raunioina.
   . In 1945, the world was emerging from World War II and Europe lay in ruins.
(FR) Arvoisa puhemies, Taiwan on toipumassa kauheasta luonnonkatastrofista, jollaista ei ole koettu valtiossa yli 50 vuoteen.
(FR) Mr President, Taiwan is just now emerging from a dreadful natural disaster, unprecedented in the country over the last 50 years.
toipua (myös: parantua, parantaa)
Sri Lankan kansa voi toipua pitkän ja vaikean selkkauksen aiheuttamista haavoista ja jatkaa elämäänsä rauhassa vain avoimen ja rehellisen tutkimuksen sekä oikeuden avulla.
Only by means of an open and honest investigation and through justice can the Sri Lankan people heal the wounds of a long and difficult conflict and continue their lives in peace.
toipua (myös: selvitä, selviytyä)
volume_up
to ride out {v.} [idm.]

Esimerkkejä "toipua"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishVuonna 1945 maailma alkoi toipua toisesta maailmansodasta ja Eurooppa oli raunioina.
   . In 1945, the world was emerging from World War II and Europe lay in ruins.
FinnishMeidän on annettava Puolan telakoille tilaisuus toipua taloudellisesta perikadosta.
Let us give Polish shipyards a chance to recover from financial ruin.
FinnishBSE-tauti on nyt riepotellut naudanliha-alaa, ja yritämme toipua siitä.
Now we have been racked by BSE in the beef sector and are trying to recover from that.
FinnishMinulla kesti hetken toipua, kun näin tämän päätöslauselmaluonnoksessa.
I had to do a double-take when I saw that in a motion for a resolution.
FinnishBulgarialla on ollut valtava työ toipua 50 vuotta vallassa olleen kommunismin vaikutuksista.
It has been a colossal task for Bulgaria to recover from the effects of 50 years of communism.
FinnishKolmanneksi: Korea tarvitsee tukea, jonka avulla se voisi toipua valtion huonosta rahatilanteesta.
Thirdly, Korea needs support to lift itself out of national bankruptcy.
FinnishSiinä vaiheessa potilas on loukkaantunut niin pahasti, että hän ei voi toipua.
At that point, the patient is damaged beyond recovery.
FinnishTonnikalakannat voivat tällöin toipua ja kauppa voidaan jatkaa.
It will allow stocks of bluefin tuna to recover and trade to resume.
FinnishKansakunnallani ja kotimaallani ei ollut lainkaan mahdollisuutta toipua.
My nation and my homeland had no time at all to recover.
FinnishToivotan teille ja muille luxemburgilaisille voimia toipua tästä menetyksestä.
I wish you and the Luxembourg people strength to bear this loss, and may God be close to you.
FinnishJoissakin maissa syöpäpotilailla on huomattavasti suuremmat mahdollisuudet toipua kuin toisissa maissa.
Cancer patients have considerably higher chances of survival in some countries than in others.
FinnishYksi asia on selvä: Euroopan unioni on jäänyt jälkeen ja työmarkkinoilla on vaikeuksia toipua.
One thing is clear: the European Union is lagging behind and the labour market is struggling to recover.
FinnishIhmisyyden kannalta on tärkeää, että jokainen saa riittävästi aikaa toipua sairaudestaan.
From the point of view of humanity, it is important that everyone has sufficient time to recover from their illness.
FinnishEuromed-vuoropuhelun on vaikea toipua tästä sodasta.
The Euromed dialogue is struggling to recover from this war.
FinnishOsoittautui myös, että olisi ollut hyvä pitää taukoja, jotta olisin voinut ikään kuin toipua kivusta.
And it also turns out that it would have been good to give me breaks in the middle to kind of recuperate from the pain.
FinnishEnsimmäinen tavoite on toipua kriisistä.
The first aim is to recover from the crisis.
FinnishSairaiden on annettava toipua.
Those who are sick must be allowed to get better.
FinnishJoissain Euroopan maissa, kuten Liettuassa, hallitus väittää, että kriisi on ohi ja talous alkaa vähitellen toipua.
In some European countries, such as Lithuania, the government maintains that the crisis is over and that the economy is gradually beginning to recover.
FinnishOlemme kaikki helpottuneita siitä, että kaiken kaikkiaan voitte hyvin, ja toivon, että voitte toipua pian tästä hirvittävästä kokemuksesta myös henkisesti.
We are all relieved that all in all you are well, and I hope that you can soon recover from this terrible experience mentally as well.
FinnishLyhyellä aikavälillä annettavaan hätäapuun on liitettävä pidemmän aikavälin apua, jonka avulla tulevat sukupolvet voivat toipua kauhistuttavasta koettelemuksesta.
Emergency aid in the short term must be backed up with longer-term aid to help the future generations recover from this most horrific ordeal.