FI

tili {substantiivi}

volume_up
Jos Vieras-tili on käytössä, valitse Vieras ja valitse Poista Vieras-tili käytöstä.
If the guest account is on, click Guest, and then click Turn off the guest account.
Normaali tili on tarkoitettu jokapäiväiseen työskentelyyn tietokoneella.
The standard account is the account to use for everyday computing.
Valitse, mikä tili on päätilisi, ja kirjaudu sitten toiseen tiliisi.
Choose which account will be your main account, and then sign in to your other account.
Valitse Käyttäjät-välilehdessä tili, jolle haluat luoda salasanan, ja valitse sitten Vaihda salasana.
On the Users tab, click the account you want to create a password for, and then click Reset Password.

Esimerkkejä "tili"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTyöryhmään kuuluvan tietokoneen käyttäjällä on oltava tili kyseissä tietokoneessa.
To use any computer in the workgroup, you must have an account on that computer.
FinnishJos sinulla on monta Microsoft-tiliä (esimerkiksi yksi tili Outlook.com-sähköpostia
If you have more than one Microsoft account (for example, one for your Outlook.com
FinnishMutta yhteen jäsenmaahan yleensä perustetaan tili, johon me teemme suoritukset.
But the account we are paying in to is generally geared to one Member State.
FinnishJos Vieras-tili on käytössä, valitse Vieras ja valitse Poista Vieras-tili käytöstä.
If the guest account is on, click Guest, and then click Turn off the guest account.
FinnishJos näet käyttäjätilin, johon haluat kirjautua, valitse kyseinen tili.
If you see the user account you want to sign in with, tap or click that account.
FinnishLisätietoja Microsoft-tileistä on ohjeaiheessa Mikä on Microsoft-tili?
For more information about Microsoft accounts, see What is a Microsoft account?
FinnishTili vaihdetaan napsauttamalla Käynnistä-valikkoa ja valitsemalla sitten Vaihda käyttäjää.
To switch accounts, you click here on the Start menu, and then click Switch User.
Finnishja toinen Xboxia varten), kannattaa valita tili, jota käytät eniten.
email and one for Xbox) it's a good idea to choose the account you use the most.
FinnishJos tietokoneessa on vain yksi tili, sitä ei voi muuttaa normaaliksi tiliksi.
If you have only one account on your computer, you can't change it to a standard account.
FinnishKukin henkilö, jolla on tili tietokoneessa, voi valita oman teemansa.
Each person who has an account on the computer can choose his or her own theme.
FinnishMicrosoft-tili on sähköpostiosoite ja salasana, joilla kirjaudut Windowsiin.
A Microsoft account is an email address and password that you use to sign in to Windows.
FinnishJos haluat jakaa kohteita tietyn käyttäjän kanssa, valitse kyseisen käyttäjän tili.
To share items with a particular person, choose that person's account.
FinnishJulkisia kansioita pääsevät käyttämään vain henkilöt, joilla on tili tietokoneessa.
Only people with an account on your PC can access your Public folders.
FinnishValitse tili, jonka haluat lisätä, ja toimi sitten ohjeiden mukaisesti.
Tap or click the account that you want to add, and follow the instructions.
FinnishValitse Gmail-tili ja valitse sitten Hallitse tätä tiliä verkossa.
Tap or click the Gmail account and then tap or click Manage this account online.
FinnishWindows edellyttää, että tietokoneessa on ainakin yksi järjestelmänvalvojan tili.
Windows requires at least one administrator account on a computer.
FinnishJos lisättävällä henkilöllä ei ole Microsoft-tiliä, luo uusi tili.
If the person you're adding doesn't have a Microsoft account, create a new one.
FinnishJos et ole varma, mitä tili kannattaa valita, saat apua tästä sivustosta (englanninkielinen).
If you're not sure which one to use, this site will help you choose (English only).
FinnishSijoita jokainen tili omaan kansioonsa tai alikansioonsa, jotta ne pysyvät järjestyksessä.
Put each account into its own folder or sub-folder to keep them organized.
FinnishJos haluat jakaa tiedoston tai kansion tietyn käyttäjän kanssa, valitse kyseisen käyttäjän tili.
To share a file or folder with a particular person, choose that person's account.