FI

teko {substantiivi}

volume_up
   Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Malmströmin mietintö on tasapainottava teko.
   Mr President, ladies and gentlemen, the Malmström report is a balancing act.
Mielestämme se on puheenjohtaja Barroson komission merkittävin teko tähän saakka.
We believe it to be the most important act of Mr Barroso's Commission thus far.
Roomassa tapahtunut murha on jyrkästi tuomittava, hirvittävä teko.
The murder that occurred there was a profoundly condemnable, abhorrent act.
Se ei ole toimintasuunnitelma, vaan käytännön teko.
It is not a plan of action; it is practical action.
Angela Merkelin eilinen teko on sitäkin rohkeampi!
That makes Mrs Merkel's action yesterday all the more encouraging!
Arvoisa puhemies, teko, josta häntä syytetään, muistuttaa jollain tavoin likaisen rahan pesemistä.
Mr President, the action of which he is accused is rather similar to money laundering.
teko (myös: työ, toimi, temppu)
Arvoisa puhemies, Rosemary Nelsonin murha oli julma ja pelkurimainen teko.
Mr President, the murder of Rosemary Nelson was a brutal and cowardly deed.
Se olisi vuosikymmenen teko ja loisi lujan pohjan meidän yhteistyöllemme.
This would be the deed of the decade and would create a solid basis for cooperation between us.
Onko tarkoituksella sittenkään väliä, kun teko on sama?
Does our purpose matter in the end, if the deed is the same?

Esimerkkejä "teko"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

Finnish   Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Malmströmin mietintö on tasapainottava teko.
   Mr President, ladies and gentlemen, the Malmström report is a balancing act.
FinnishMielestämme se on puheenjohtaja Barroson komission merkittävin teko tähän saakka.
We believe it to be the most important act of Mr Barroso's Commission thus far.
FinnishTämä on merkittävä teko eurooppalaisen hallinnon yksinkertaistamisen kannalta.
This is an important contribution to the simplification of European governance.
FinnishTämä teko oli komissiolta nimittäin äärimmäinen osoitus Eurooppa-kielteisyydestä.
Indeed, in doing so, the Commission performed the ultimate anti-European act.
FinnishHengen pelastaminen on epäitsekäs teko, jota ei tehdä palkkion kiilto silmissä.
The saving of a life is a disinterested action, taken with no reward in mind.
FinnishSe oli hyvin rohkea ja demokraattinen teko ja merkittävä todistus demokratiasta.
It was an act of great courage and democratic strength, an important sign of democracy.
FinnishSiksi Kreikalle osoitettu yhteisvastuu on teko, jolla euro vakautetaan euroalueella.
That is why solidarity with Greece is an act to stabilise the euro in the euro area.
FinnishSe on tekopyhä teko äänestäjiä kohtaan, sillä he eivät ymmärrä siitä kerrassaan mitään.
It is a hypocritical act in the face of electors who are completely baffled by it.
FinnishSe on rohkea teko, kun tiedetään, millainen reagointikyky on tietyillä maanviljelijöillä.
It shows courage when you consider how certain farmers have been known to react.
FinnishValitse OK, vahvista muutoksen teko valitsemalla Kyllä ja valitse uudelleen OK.
Click OK, click Yes to confirm that you want to make the change, and then click OK again.
FinnishArvoisa puhemies, Rosemary Nelsonin murha oli julma ja pelkurimainen teko.
Mr President, the murder of Rosemary Nelson was a brutal and cowardly deed.
FinnishHänen sieppauksensa on rikollinen teko, joka on tuomittava mahdollisimman jyrkästi.
His abduction is a criminal act which I can only condemn in the strongest possible terms.
FinnishTodellisuudessa sellainen teko olisi erittäin lyhytnäköinen ja äärimmäisen epähumaani.
In reality, however, to do so would be excessively simplistic and ultimately inhumane.
Finnish(GA) Arvoisa puhemies, äänestin mietinnön puolesta, ja se oli oikea teko.
(GA) Mr President, I voted in favour of this report and it was the right thing to do.
FinnishAlkuperäisen mallin prosessit ovat prototyypin teko, testaus ja valmistaminen.
The processes of original design are prototyping, testing and making.
FinnishEtäostosten teko, rajat ylittävä postimyynti, Internet-tarjonta voivat hyötyä siitä.
Teleshopping, cross-border mail ordering and Internet selling could all profit from this.
FinnishJäsen Poetteringin äskeinen teko oli mielestäni erittäin perusteltu.
What Mr Poettering has just done is, I think, very much the right thing to do.
FinnishSe olisi suuri poliittinen teko, joka vastaa kansalaisten toiveita.
It would be a significant political act which meets the aspirations of our people.
FinnishJokainen pienikin asia, jolla voimme rauhanomaisesti edistää tätä tavoitetta, on hyvä teko.
And every little contribution that we can peacefully make to that is a job well done.
FinnishSiviiliväestön murhaaminen on aina inhottava teko ja vastoin kansainvälistä oikeutta.
The massacre of civilians is always despicable and a heinous crime against international law.