"tehdä työtä" - Englanninkielinen käännös

FI

"tehdä työtä" englanniksi

FI tehdä työtä
volume_up
{verbi}

tehdä työtä (myös: toimia, tehdä, vaikuttaa, muokata)
Ensinnäkin voimme esimerkiksi tehdä työtä ja opiskella koko Euroopan alueella.
First of all we will be able to work and study in the whole territory of Europe, for example.
Jos kiinalaiset tekevät työtä veren maku suussa, meidän pitäisi tehdä työtä hymy huulilla.
If the Chinese work themselves to death, we should at least work with a smile.
Toimielinten, puheenjohtajavaltion ja jäsenvaltioiden täytyy kaikkien tehdä työtä rinta rinnan.
The institutions, the Presidency and the Member States must all work hand in hand.
tehdä työtä (myös: raataa)
tehdä työtä (myös: raataa)

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "tehdä työtä" englanniksi

tehdä verbi

Esimerkkejä "tehdä työtä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishMeidän pitää tehdä työtä tämän asian eteen hyvin kärsivällisesti ja päättäväisesti.
We must employ a great deal of patience and determination to make a difference.
FinnishSe oli erittäin onnistunutta, ja on ollut ilo tehdä työtä puheenjohtajavaltion kanssa.
It was very successful and it has been a pleasure working with the presidency.
Finnishkertoa hänelle, millainen ilo ja kunnia hänen kanssaan on ollut tehdä työtä.
I would like to conclude by addressing a few words to Commissioner Patten.
FinnishOn törkeää esittää uhkauksia, ettei valtuuskunta ehkä voisikaan tehdä työtä rauhassa.
It is monstrous that the threat should be made that it might not be allowed to do so.
FinnishAinoa ongelma on se, että esittelijä on saattanut tehdä liiankin hyvää työtä.
The only problem is that the rapporteur may have done too good a job.
FinnishSe on varmasti mahdollista, ja meidän pitää tehdä vielä paljon työtä sen eteen.
That is certainly feasible, and a great deal needs to be done yet.
FinnishNo, heidän rikoksensa oli tehdä työtä demokratian ja sananvapauden puolesta.
Well, it was working for democracy and for the freedom of speech.
FinnishLyhyesti sanottuna meidän on korkea aika alkaa tehdä työtä mehiläisten tavoin.
In summary, it is high time for us to start working like bees.
FinnishLisäksi komissio on luvannut tehdä parempaa työtä ottamalla vähemmän tehtäviä hoitaakseen.
Furthermore, the Commission has promised to pull up its socks by carrying out fewer tasks.
FinnishOlen päättäväinen ja uskon, että Stuttgartissa voidaan tehdä hyvää työtä.
I am very hopeful and believe that we will be able to make significant progress in Stuttgart.
FinnishToivon, että vasta valittu Yhdysvaltain presidentti Barack Obama alkaa tehdä työtä tämän eteen.
I hope that America's newly elected president, Barack Obama, will be working on this.
FinnishJos te voitte tehdä vakuuttavaa työtä, se on meidän kaikkien menestykseksi!
If you are persuasive in your actions, we all reap the benefits.
FinnishNe ovat hyvin tärkeitä asioita, joiden hyväksi meidän pitää lähiaikoina tehdä paljon työtä.
These are very important matters that we must concern ourselves with in the months to come.
FinnishUrheilun alalla ei kuitenkaan tapahdu tarpeeksi - tarkoitan siis, ettei sen eteen tehdä tarpeeksi työtä.
But not enough is happening in sport - I mean, not enough is happening for sport.
FinnishMikä ajatus kätkeytyy sen taakse, että ihmisiltä kielletään työn tekeminen, jos he haluavat tehdä työtä?
What is the idea behind preventing people from working when they wish to do so?
FinnishSe on pitkän aikavälin tavoite, mutta ei sitä ikinä tiedä - ja sen eteen kannatta tehdä työtä.
It is a long shot, but you never know - and it is worth working for.
FinnishAion tehdä työtä sen eteen, että hyvä yhteistyömme voi silloin jatkua.
I will ensure that future cooperation with your will be sound.
FinnishJokaisen täytyy kyetä elämään omilla varoillaan tai tehdä työtä.
You should be able to live on your own budget or have a job.
FinnishParas mahdollinen joululahja on se, että ensi vuonna ei tarvitse tehdä työtä REACHin kimpussa.
The best possible Christmas present is a REACH-free 2007.
FinnishMielestäni meidän täytyy kuitenkin tehdä vielä paljon työtä tämän asian parissa.
But I think we should make much more of it.